← Social media

Voor een adviesbureau gericht op strategie- en organisatieontwikkeling, heb ik een Strategisch Online Communicatieplan geschreven. Het bedrijf is in 2006 opgestart en vanaf november 2012 onder de nieuwe naam fond® verdergegaan. Op dat moment werd er online alleen via een beperkt gevulde website gecommuniceerd. Door mijn communicatieplan kan een volgende stap worden gezet in de online communicatie van (de vernieuwde positionering van) het bedrijf.

In het Strategisch Online Communicatieplan wordt beschreven welke huidige (offline en online) communicatiemiddelen fond® inzet. In de concurrentieanalyse is onderzocht hoe concurrenten de communicatiemiddelen (website, blog, nieuwsbrief, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube) inzetten. Vervolgens wordt er beschreven wat er in het algemeen mogelijk is op al deze vormen van social media, met van ieder medium een best practice. In de planning wordt naast het huidige gebruik van communicatiemiddelen, ook de ontwikkeling op korte- en lange termijn benoemd. Het Strategisch Online Communicatieplan sluit af met het hoofdstuk kosten en opbrengsten. Hierbij wordt over elk communicatiemiddel een tijdsschatting gegeven en relevante informatie om het succes van de implementatie meetbaar te maken.

Het plan is ook gepresenteerd aan de directie en adviseurs. In de presentatie werd dieper ingegaan op de mogelijkheden van online communicatie. Hierbij werd per medium benoemd hoe concurrenten dit invullen, welk bedrijf dit op de beste manier toepast (best practice) en wat dit voor fond® kan betekenen. De presentatie werd afgesloten met een inspirerende video en een discussie over de inzet van online communicatie door fond®.