Inzichten vanuit de Scrum Master advanced training

Inmiddels ben ik 10 sprints Scrum Master en om de volgende stap te zetten heb ik de Scrum Master Advanced training van Prowareness gevolgd. Tijdens deze tweedaagse interactieve training ging ik met andere ervaren en gecertificeerde Scrum Masters kennis, ervaringen en ideeën delen onder begeleiding van een Agile Coach.

Aan de slag met mijzelf, mijn scrumteam en onze organisatie

Het was een erg goede training, waar ik er voor zowel mijzelf, mijn scrumteam als onze organisatie een aantal zaken heb uitgehaald waar we direct mee aan de slag kunnen. Zo

  • heb ik een eigen praktijkcase (over samenwerking met stakeholders en andere teams) kunnen voorleggen, waar veel bruikbare feedback op is gekomen
  • werd een ander relevant onderwerp (over waterval binnen een sprint) besproken die ik ook met onze Product Owner ga afstemmen
  • en heb ik een idee opgedaan (over groei van scrumteams stimuleren) die ik aan de andere Scrum Masters op onze afdeling wil voorleggen.

Hiernaast werden er allerlei theoretische modellen en interessante praktijkcases behandeld die hier niet allemaal worden benoemd. In dit artikel de (voor mij!) belangrijkste lessons learned.

Van teaching, mentoring en facilitating naar coaching

Binnen de Coaching Stance herkende ik mij vooral in teaching, mentoring en facilitating. Vooral in de eerste paar sprints was het bij mijn onervaren scrumteam nodig om hen te leren hoe we scrum kunnen toepassen. Zowel bij teaching als mentoring gaat het vooral om kennisoverdracht en het scrumteam dus iets leren. Facilitating gaat voornamelijk over het scrumproces en is eigenlijk een doorlopend onderdeel van mijn werkzaamheden als Scrum Master. Alle events vormen het framework en toen ik startte als Scrum Master was structuur aanbrengen in deze scrum events een groot winstpunt voor mijn scrumteam.

Nu we tien sprints verder zijn, merk je dat we als scrumteam volwassener zijn geworden. Alle teamleden weten wat scrum inhoudt, de structuur staat, onze ervaring is toegenomen en we zijn een stabiel team met een stijgende velocity. Kortom: positieve ontwikkelingen! Het was dan ook een leerpunt voor mij dat ik mij nu meer moet gaan richten op coaching. Het team meer loslaten, hen zelf verantwoordelijk maken voor bepaalde onderdelen en niet meer alles voorkauwen. Daar ga ik de komende tijd mee aan de slag!

Van Scrum Master naar Agile Coach

Drie niveaus in agile coaching werden toegelicht:

  1. Agile Facilitator: faciliteert op individueel en teamniveau, begeleidt de samenwerking binnen een team.
  2. Agile Coach: begeleidt Agile facilitators en helpt meerdere teams verder te ontwikkelen.
  3. Enterprise Coach: coacht het management van een organisatie.

De rol van Scrum Master past met de begeleiding van één (scrum)team bij Agile Facilitator. Dat doe ik nu en past erg goed bij mij. Mede door deze training heb ik ontdekt dat Agile Coach (meerdere scrumteams en beginnende Scrum Masters begeleiden) een mooie vervolgstap voor mij kan zijn. Dat is zeker iets dat ik verder ga onderzoeken.

Volwassen teams met vrijheid ontwikkelen ownership

In het Dreyfus model werd de volwassenheid en vrijheid van een scrumteam toegelicht, om zo van beginner naar expert te groeien. Het ideale scenario is een volwassen team met veel vrijheid, met ownership tot gevolg. Bij een onvolwassen team met veel vrijheid ontstaat er chaos en kwaliteitsgebrek. Aan de andere kant ontstaat er bij een volwassen team (of individu) met weinig vrijheid frustratie, met als gevolg: afhaken, het niet meer nadenken maar volgen. De hoeveelheid vrijheid moet gekoppeld zijn aan de mate van volwassenheid om als team optimaal te presteren en te groeien. Ook dit kan ik meenemen naar ons scrumteam.

Scrumteam doorgroeien naar High Performance Team

De Teamperformance curve van Katzenbach en Smith geeft de verschillende niveaus aan waarbinnen een team effectief is en impact heeft. Vanaf een werkgroep dat meer een verzameling individuen is die effectiever alleen werken, tot een High Performance Team. Een echt team kenmerkt zich doordat het zichzelf heeft leren ontwikkelen en efficiënter te werken. Mijn scrumteam valt momenteel in deze groep. We kunnen nog doorgroeien naar een zogenaamd prestatietam door nauwe samenwerking op hoog niveau, zeer doeltreffend zijn en betrokkenheid richting elkaar en richting de bedrijfsdoelen. Als we daarnaast ook de groei van scrumteams gaan stimuleren door het eerder genoemde idee, valt er nog genoeg winst, groei en ontwikkeling te behalen en werk te verzetten.