In januari heb ik de Professional Scrum Master training gevolgd.

De tweedaagse training door Prowareness moest mij klaarstomen voor het assessment. Naast deze certificering waren de échte theorie achter scrum en de rol van Scrum Master, leerdoelen voor mij. Het was een leuke en nuttige training en mijn leerdoelen zijn behaald!

Scrum Framework met roles, events en artifacts

De theorie ging onder meer over het Agile Manifesto en het Scrum Framework met:

  • roles (Product Owner, Scrum Master, Development Team)
  • events (Sprint Planning, Sprint, Daily Scrum, Sprint Review, Retrospective)
  • artifacts (Product backlog, Sprint backlog, Product increment).

De rollen werden uitgebreid toegelicht en bij ieder event werd gekeken naar wie er bij aanwezig moeten zijn, hoelang het mag duren en wat er precies wordt gedaan. Dit was precies de theorie waar ik naar op zoek was.

Onderdeel van beide dagen waren ook vele oefenvragen. Deze hebben bijgedragen aan een goede voorbereiding op het assessment en uiteindelijk het certificaat. Verder werd er allerlei theorie behandeld, zoals The Scrum Guide, Stacey matrix, empirisch model, technische schuld, 3 legs of scrum (Transparency, Inspect, Adapt), planning poker, spike, timebox, refinement, Tuckman model, Fatburger case, D.O.D. en D.O.R. en de samenwerking met meerdere scrumteams bij scaling.

Marshmallow Challenge

Dankzij Marshmallow Challenge en Paper Plane Game werd de theorie toegepast. Die laatste opdracht werd gecombineerd met de groep Product Owners in opleiding. Bij de Marshmallow Challenge (bekijk vooral de video) moest er een zo hoog mogelijk toren worden gebouwd van spaghetti, tape en touw met bovenop een marshmallow. Op de foto hieronder het resultaat van onze twee teams, waarbij de hoogste toren van ons groep was 🙂

Paper Plane Game

Tijdens de Paper Plane Game moesten alle groepen papieren vliegtuigjes vouwen via scrum. Zo deden we vier sprints en waren er requirements zoals de afstand dat het vliegtuigje moest afleggen (5 meter) en de omvang van het papier (een half A4). Dit gebeurde over vier sprints, inclusief planning om de aanpak te bepalen en retrospective om het proces te bespreken. Twee belangrijkste learnings hieruit waren dat de Product Owner niet bepaalt hoe het development team werkt (alle teamleden moeten een vouw in het vliegtuigje maken was een “verboden” requirement) en de Product Owner mag geen druk op het scrumteam uitoefenen (in sprint vier werd een minimale productie van aantal vliegtuigen opgelegd). Als enige team hadden wij dat laatste door en gaven we bij de Product Owner aan dat wij als ontwikkelteam ons alleen konden committeren aan een lagere productie. Dat was precies de clue van deze opdracht!

Praktijkcases over scrum

Verder werden er tijdens deze training de nodige praktijkcases behandeld. Hieronder als afsluiting nog de video’s die werden getoond. De cultuur bij Spotify en de Sunglass iPad App vond ik interessante cases.