Om onze website te blijven verbeteren, hebben we een Usability Onderzoek gehouden.

In meerdere sessies zijn klanten uitgenodigd op ons kantoor. Daar kregen ze verschillende opdrachten om uit te voeren op onze website, zoals het zoeken naar bepaalde informatie of het afsluiten van een specifieke verzekering.

Alle handelingen van de klant waren zichtbaar op een scherm in de spreekkamer ernaast. Daar zaten wij met collega’s mee te kijken en te luisteren met de klanten en aantekeningen te maken. Op post-its werden alle suggesties verzameld en in de categorieën “Navigatie”, “Content” en “Overig” ingedeeld.

Na de laatste sessie hebben we op basis van deze categorieën in een workshop verbeterpunten voor de website opgesteld. Deze verbeteringen zijn via het reguliere werkproces opgepakt. Dankzij dit Usability Onderzoek is dankbaar gebruik gemaakt van feedback van klanten om onze website te optimaliseren!