Vierde Gilde Sessie Scrum Masters Agile Coaches

Verslag van de vierde Scrum Masters Gilde Sessie over Product Owners coachen en scrum zonder hartslag.

Voor de vierde keer hebben we een Gilde Sessie georganiseerd voor Scrum Masters en Agile Coaches in de omgeving Apeldoorn. Deze keer stonden er twee onderwerpen op het programma, die werden gepresenteerd en vervolgens in groepen besproken. Na gezamenlijk pizza’s eten, begon de avond over hoe we onze Product Owners het beste kunnen helpen. Daarna over (de successen en) mislukkingen van verschillende werkvormen. Bijna twintig deelnemers kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. Die terugblik lees je in deze blog.

Scrum Masters helpen Product Owners

Coaching the business” door Remco ging eigenlijk over hoe wij als Scrum Masters of Agile Coaches (hierna “coach”) onze Product Owner optimaal in zijn of haar rol kunnen ondersteunen. Als coach sta je middenin de driehoek tussen team, Product Owner en business of de rest van de organisatie. Een centrale rol die zich duidelijk niet alleen tot het scrumteam beperkt. Natuurlijk is een Retrospective een uitgelezen middel om de samenwerking te optimaliseren, maar we zochten vooral antwoorden op vragen als: op welke manier heb jij jouw Product Owner geholpen en wat was daarvan het resultaat? In groepen hebben we onze ervaringen en adviezen gedeeld, met vervolgens een terugkoppeling van de grootste successen én uitdagingen.

Uitdagingen met Product Owners die hierbij naar voren kwamen:

 • Een Project Manager die de rol van Product Owner heeft gekregen, maar nog ouderwets invult. Bijvoorbeeld door een planning af te geven aan stakeholders zonder commitment van het team en (vervolgens) werk in het teams drukt (push) in plaats van dat het team dit opneemt (pull).
 • Een Product Owner die in een traditionele aansturing of in een scaling model meer als doorgeefluik van een Programma Manager of stuurgroep functioneert. Een marionet zonder mandaat.

Successen met Product Owners die werden gedeeld:

 • Een nieuwe Product Owner met weinig ervaring die wel de ruimte en het mandaat vanuit de organisatie krijgt, die dankzij coaching in zijn rol groeit en succesvol wordt. Hierbij werden 1 op 1 gesprekken als zeer waardevol ervaren.
 • Meerdere Product Owners binnen een organisatie samenbrengen in een community om zo samen een vuist te maken en zaken voor elkaar krijgen. Ook een Scrum of Scrums werd genoemd als middel om bepaalde doelen te behalen.

Scrum Masters helpen Product Owners

Scrum zonder hartslag

De volgende presentatie “Waarom werken we zoals we werken?” ging over verschillende werkvormen die al dan niet succesvol zijn. Naast bekenden als Scrum en Kanban, zijn er nog zoveel meer methoden die doorgenomen werden. Spreker Piet deelde transparant zijn eigen ervaringen met vooral enkele mislukkingen om van te leren. Sommige voorbeelden hiervan vallen onder Zombiescrum (scrum zonder hartslag), ook wel cherry picking of scrumish genoemd.

Bijzondere voorbeelden van scrum zonder hartslag:

 • “As-is” (waarbij alle requirements al bekend zijn) ontwikkelen met scrum.
 • Een Sprint eindeloos verlengen omdat het werk nog niet af is.
 • Een Product Owner zonder mandaat.
 • Los van ontwikkelen een aparte test-Sprint.
 • Geen dedicated team en zelf kiezen bij welke stand-up je aansluit.

Vervolgens gingen we weer in groepen uiteen en werden eigen ervaringen uitgewisseld. Ook hiervan enkele voorbeelden van mislukte werkvormen:

 • Geen Product Owner hebben.
 • Als team niet bij elkaar zitten.
 • De rol van Manager bestaat nog.
 • Scrum versus Het Nieuwe Werken, dat botst met bijvoorbeeld thuiswerken.
 • Een Scrum Master met twee petten op, die zich ook met de inhoud bemoeit.

Groepen Scrum Masters Agile Coaches bespreken onderwerpen

De boodschap van deze sessie was vooral dat niet elke werkvorm of -methode voor elke organisatie en voor ieder mens geschikt is. Uitspraken als “Agile = goedkoper” en “Scrum = sneller” zijn misvattingen en verkeerde redenen om een andere werkwijze te omarmen. Daarnaast is Agile of Scrum geen doel op zich, maar een middel. Een succesvolle aanpak begint bij een cultuuromslag en daarmee bij de mensen.

Naast organisatoren Remco en Piet bedanken we de Belastingdienst voor het beschikbaar stellen van de locatie en de goede verzorging.

Vijfde Gilde Sessie gepland

Onze LinkedIn Groep “Scrum Masters / Agile Coaches Apeldoorn en omstreken” heeft inmiddels meer dan 100 leden! We hebben het streven om ieder kwartaal samen te komen in een Gilde Sessie. De volgende netwerkbijeenkomst staat gepland op woensdag 22 mei en gaat over Scaling. Voor de eerste keer trekken we iets verder de omgeving in, want we zijn dan te gast bij Bosch in Deventer.

Nieuwe ontwikkelingen

Verder zijn we ook bezig om ons netwerk verder te ontwikkelen. Onder meer een website bouwen, een nieuwe naam met bijpassend logo, de inschrijving voor de Gilde Sessies ook via de website laten verlopen, eventueel samenwerkingsverbanden aangaan, een rode draad in onze bijeenkomsten aanbrengen, een keer een groter event organiseren, enzovoorts. Kortom, genoeg ideeën en wordt vervolgd. Graag tot ziens bij de vijfde Gilde Sessie!