DISC is een Persoonlijkheidsanalyse. De test bestaat uit 24 vragen van 4 stellingen, waarbij je er 1 kiest die het meest en 1 die het minst past bij jouw gedrag. Zo beoordeel je dus 96 stellingen.

Tijdens en na de test had ik een enorm onbevredigend gevoel omdat je voor keuzes wordt gesteld die je eigenlijk niet wilt maken. De methode vond ik dan ook waardeloos, totdat ik het resultaat zag. Hier kon ik mij namelijk erg in vinden en geeft mijn gedragsstijl goed weer.

DISCGedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier hoofdgroepen ‘persoonlijkheidsstijlen’
D = Dynamisch en Direct
I = Interactief en Inspirerend
S = Stabiel en Support gevend
C = Correct en Consciëntieus

Mijn DISC stijlbeschrijving is een combinatie van de D en de C en komt overeen met de beschrijving die hoort bij het kernwoord Uitdager.

 

 

D: Kent u iemand die assertief is, direct en die vooral geïnteresseerd is in hoofdlijnen? Deze mensen zijn daadkrachtig, direct en bezitten een sterke wil.
Sterke punten: Beheer, Leiderschap, Doelgerichtheid
C: Heeft u ooit samengewerkt met iemand die het leuk vindt om feiten en details te verzamelen en die grondig is in alle activiteiten? Deze mensen zijn nauwkeurig, gevoelig en analytisch.
Sterke punten: Plannen, Systemen, Integratie

Tijdens onze teammeeting hebben mijn collega’s op basis van 40 DISC-kaarten deze 5 kwaliteiten over mij gekozen:

 • Enthousiast (I)
 • Zelfverzekerd (D)
 • Ondernemend (D)
 • Kritisch (C)
 • Systematisch (C)

Hieronder de stijlbeschrijving per onderwerp opgesomd.

Beschrijvende Kenmerken:

 • Analytisch, systematisch
 • Bijzonder taakgericht
 • Probleem oplosser
 • Sterk ego
Gemotiveerd door:

 • Juist ‘gereedschap’ krijgen voor resultaat
 • Oplossingen ontwikkelen en implementeren
 • Vrij van verplicht sociaal zijn / politieke spelletjes
 • Werk- en taakafronding
Mijn ideale omgeving:

 • Erkenning voor uw analytische vermogen
 • Kan ontwerpen en verfijnen
 • Projecten met tastbare resultaten
 • Uitdagende taken en activiteiten
Belangrijke motivatoren:

 • Gezag kunnen uitoefenen
 • Taken die tot groei leiden
 • “Bottom line” aanpak
 • Doorgroeimogelijkheden
 • Mogelijkheid om alleen te werken
Paul’s talenten in een team / organisatie:

 • Organiseert het geheel
 • Groot analytisch vermogen
 • Niet bang om impopulaire besluiten te maken; Besluitvaardig
 • Behaalt op efficiënte wijze resultaten
 • Unieke oplossingen ontdekken
 • Veranderingen en verbeteringen initiëren
U kunt in teamverband de volgende talenten inzetten of ontwikkelen:

 • Geeft graag leiding
 • Autocratisch leider die goed functioneert in crisissituaties
 • Zelfstandig, gedisciplineerd
 • Vernieuwend in het behalen van resultaten
 • Het doel voor ogen houdend
 • Nauwkeurig en direct
 • Kan goed met hindernissen omgaan
 • Bieden van richting en leiderschap
 • ‘Het voordoen zoals het gedaan moet worden’ – geeft het goede voorbeeld
 • Aarzelt niet om zich uit te spreken
 • Kan ervaring en praktische kennis goed combineren
 • Gaat uitdagingen zonder angst aan
 • Functioneert goed onder hoge werkdruk

Hieronder de beschrijving van de stijl Uitdager en specifiek over mij.

Uitdagers zijn uiterst effectief in het onderkennen van problemen. Ze bezitten een creatief karakter en kunnen in korte tijd grote hoeveelheden werk verzetten door sterke voornemens. Uitdagers hebben een vooruitziende blik, waardoor ze alle mogelijkheden in het zoeken naar oplossingen de revue laten passeren. Hun streven naar eerlijkheid staat in evenredige verhouding tot hun zucht naar tastbare resultaten. Uitdagers zijn perfectionistisch ingesteld en schuiven besluitvorming het liefst voor zich uit. Het zijn mensen die graag alleen werken, zonder opgelegde beperkingen. In hun zoeken naar feiten en details – vooral wanneer ‘het onbekende’ wordt onderzocht – vergeten ze de emotionele kant van mensen.

De grootste angsten van een Uitdager zijn faalangst en ‘geen grip op een situatie hebben’. Ze zijn niet persoonlijk betrokken maar wél heel taak en resultaat gericht. Ondanks hun emotionele beperkingen zullen ze altijd eerlijk zijn. Ze zijn bereid een status quo ter discussie te stellen, wanneer een situatie verbeterd zou kunnen worden. Ook gaan ze confrontatie met een meerdere niet uit de weg. Uitdagers kunnen onverschillig overkomen, omdat ze zich meer richten op feiten en resultaten, dan op gevoelens en relaties. Uitdagers moeten hun werktempo leren aanpassen en tijd voor ontspanning vrijmaken. Omdat ze hoog inzetten, zijn ze vaak te hard voor zichzelf. Uitdagers houden hun administratie goed bij en vinden altijd wel een manier om werk tóch gedaan te krijgen.

Paul is een persoon met een heel creatief oplossingsvermogen. Deze persoon is vaak bereid om nieuwe oplossingen voor problemen te vinden, weet zichzelf te motiveren en werkt vaak in een hoog tempo om doelen te bereiken. Dit is iemand die houdt van nieuwe uitdagingen en meestal in staat is om gemakkelijk beslissingen te nemen, zelfs onder druk.

Paul is oplettend en zorgzaam, waardeert relaties en contact met anderen en is graag betrokken bij sociale gelegenheden, maar wil meestal niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Dit is iemand die een balans zoekt tussen persoonlijk en algemeen sociaal zijn en brengt graag tijd door met een paar goede vrienden als de ideale combinatie van de twee.

Paul stelt zich flexibel op in de omgang met anderen en is bereid verschillende paden te bewandelen om goede relaties te onderhouden. Deze persoon is weliswaar geduldig en
ongehaast maar is niet bang om actief nieuwe oplossingen te vinden als bestaande methoden niet geschikt blijken voor de huidige situatie.

Paul is netjes en geordend en wordt door anderen meestal gezien als praktisch ingesteld. Deze persoon zoekt naar voldoende informatie om beslissingen te kunnen nemen en weegt de voor- en nadelen tegen elkaar af. Dit is iemand die gevoelig kan zijn voor kritiek en emoties meestal voor zich houdt. Graag spreekt deze persoon verwachtingen naar elkaar uit voordat aan nieuwe projecten wordt begonnen en om zo een logisch proces te volgen en succesvolle resultaten te boeken.