Scrum Masters leren van elkaar door kennis en vooral ervaringen te delen.

Scrum Masters en scrumteams tillen elkaar naar hoger niveau

Binnen onze afdeling werken meerdere scrumteams. Bij de “Scrum of Scrums” en “Radiatorplanning” komen de Product Owners en Scrum Masters van die teams samen om teamoverstijgende zaken en onderlinge afhankelijkheden te bespreken. Om als Scrum Masters van elkaar te leren, is specifiek de Scrum Master Meeting in het leven groepen.

Alle scrum events bespreken met vakgenoten

Het was niet de eerste keer dat we met collega Scrum Masters hebben afgestemd. Dit keer was er wel één centraal onderwerp: de scrum events. We hebben de positieve- en verbeterpunten benoemd bij deze zes events:

Het is goed om bepaalde overeenkomsten te constateren, maar misschien nog wel interessanter om verschillen te horen! Waarom doen scrumteams iets op een bepaalde manier? Wat werkt bij ons niet zo goed en hoe doen jullie dit?

Voorbeelden van verschillende werkwijzen tussen scrumteams

Een goed voorbeeld is de dagstart. Bij het ene team moeten afwezige teamleden inbellen terwijl dit bij andere teams juist is afgeschaft. De afwezigen geven daar hun te verhangen taken door aan hun teamgenoten. Bij het ene scrumteam gebeurt dit via WhatApp en een ander team zet hier weer Slack voor in. Uiteenlopende werkwijzen waarbij iets niet “goed” of “fout” is, maar we van elkaar kunnen leren.

De Teamdag is een ander voorbeeld. Dit is geen officieel scrum event, maar wordt door de meeste scrumteams bij ons wel ingezet. Hierbij vindt er interne kennisdeling over de disciplines plaats. Vaak wordt er ook een externe gastspreker uitgenodigd en worden bijvoorbeeld sales cijfers gedeeld. Het ene team gebruikt hiervoor een hele dag, een ander team alleen een dagdeel en weer een ander scrumteam heeft helemaal geen Teamdag. Toch is het goed om van elkaar te horen hoe bepaalde events worden aangepakt en hoe deze door de verschillende teams worden ingevuld en ervaren.

Vakgroepen over scrumteams delen kennis en ervaringen

Op onze afdeling Klant Contact Online hebben we meerdere scrumteams. Daarbinnen zijn vakgroepen actief die iedere sprint samenkomen om kennis en ervaringen te delen. Zo is er een “Front-End Developer dag”, “Webredactie vakgroepdag” en “Online Specialisten teamochtend”. Op deze manier is er kennisoverdacht doordat alle specialisten binnen een discipline elkaar bijpraten. Bovendien hoeven scrumteams hierdoor niet zelf telkens het wiel opnieuw uit te vinden. De Scrum Master Meeting is ónze vakgroep waardoor wij van elkaar leren én onze scrumteams verder brengen. Het motto van onze afdeling hierbij is: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

Scrum events bespreken tijdens Scrum Master Meeting

Scrum events bespreken tijdens Scrum Master Meeting