Sprint Goal en Daily Scrum

De afgelopen dagen heb ik een paar interessante vragen over scrum gehoord, die ik graag met jullie wil delen. Onder meer over de Daily Scrum en het Sprint Goal.

 

 

1. “Is een Daily Scrum op de eerste dag van de Sprint wel nuttig?”

Een teamlid stelde mij deze vraag, onderweg naar de eerste Daily Scrum. Blijkbaar was het doel van dat Scrum event nog niet helemaal helder. Hij ging er namelijk vanuit dat het een status-update is en zijn antwoord op de vraag “Wat heb ik gedaan?” was dan immers: “Nog niets”. Hem heb ik uitgelegd dat het belangrijker is om te inspecteren of we onderweg zijn naar het Sprint Goal én wie elkaar vandaag nodig heeft. Vooral dat laatste is absoluut relevant op dag 1 van de Sprint. Na afloop van de Daily Scrum vroeg ik hem of het event inderdaad nuttig was geweest voor hem. Gelukkig was dit het geval!

Overigens hebben we dit probleem (nog geen voortgang tussen Sprint Planning en eerste Daily Scrum) opgelost door als afsluiting van de Sprint Planning, de eerste taken die worden opgepakt op “Doing” te zetten. Hierdoor kunnen teamleden diezelfde dag nog ná de Sprint Planning én de volgende dag vóór de Daily Scrum, al voortgang boeken in de Sprint en richting Sprint Goal.

2. “De events kosten veel tijd en er blijft weinig werktijd over, kunnen we naar Sprints van drie weken?”

Oef, die kwam even driedubbel binnen bij mij. Events zijn geen vergaderingen maar dragen bij aan het geheel en zijn dus onderdeel van het werk. Deze uitspraak kwam onlangs langs op LinkedIn en is hier ook op van toepassing:

“There are too many meetings in Scrum” sounds to me like, “There is too much exercise in yoga.”

Daarnaast hebben teamleden nog wel eens de misvatting dat alleen “code kloppen” (of werken aan PBI’s) echt werken is. En ten derde speelt er een ander probleem en het verlengen van de Sprint lost dit probleem niet op. Het achterliggende probleem dat hier speelt, is namelijk dat teamleden beperkt beschikbaar zijn voor het werken in dit scrumteam. Er is nog veel “oud” werk vanuit de afdeling, waardoor zij niet volledig in het scrumteam kunnen werken. Als dát wordt opgelost, kan het team (ook in Sprints van twee weken) pas écht waarde gaan leveren.

Verder is het lastiger om werk te plannen voor drie dan voor twee weken. En als er meer werk wordt ingepland, gaat dit ten koste van de (scrumwaarde) focus. Gebrek aan focus kán ertoe leiden dat er aan meerdere dingen tegelijk wordt gewerkt en als gevolg daarvan juist minder wordt afgerond. Bovendien schalen Scrum events (op de Daily Scrum na) allemaal mee met de Sprintlengte. Simpelweg de Sprint verlengen gaat voor dit team dus niet resulteren in meer werk afkrijgen.

3. “Is het Sprint Goal niet gewoon: alles in de Sprint afkrijgen?”

Deze vraag kwam voort uit een andere vraag. Namelijk, of de user story die het meest bijdraagt aan het Sprint Goal, niet ook bovenaan de Sprint Backlog moest worden geplaatst. Een onderliggende hulpvraag van het team is dat het niet helder is wat een Sprint Goal is en wat het oplevert.

Het Sprint Goal geeft aan waarvan deze Sprint in het teken staat en wanneer die Sprint als succesvol kan worden beschouwd. Daarmee geeft het Sprint Goal richting aan het bestaansrecht van de Sprint. Het geeft het Development Team een gemeenschappelijk doel om na te streven én focus in de Sprint. Daarnaast kan elke dag bij de Daily Scrum inspect en adapt worden toegepast op basis van dit Sprint Goal. Dat zijn de voordelen die een Sprint Goal biedt. Het lijkt dan ook logisch dat de user stories die het meest bijdragen aan het Sprint Goal, bovenaan de Sprint Backlog staan (mits deze is geprioriteerd). En ook als eerste worden opgepakt om sneller waarde te leveren. De vraag van het teamlid of een essentiële user story voor het Sprint Goal die onderaan stond omhoog moest, vond ik dan ook terecht.

Een Product Owner die wil dat “alles gewoon afkomt”, kan als “Sprint Goal” net zo goed de titels van alle PBI’s achter elkaar zetten. Een gezamenlijk doel, focus in de Sprint én dagelijks inspect en adapt stimuleren, zijn redenen om een krachtig Sprint Goal te formuleren.

 

Welke opvallende vragen krijgen jullie weleens?

Sprint Goal