Scrumtrainingen met workshops over basiskennis scrum

De scrumtraining Scrum voor Dummies was een mooie manier om onze organisatie mee te nemen in scrum. Samen met collega Scrum Master Wan Kemper hebben we in 9 sessies bijna 80 directe collega’s en stakeholders getraind. Via workshops over de scrum rollen en scrum events is het scrumvirus verspreid binnen Centraal Beheer.

Interactieve workshops over scrum

Deze scrumtraining is vooral gericht op Agile en de basiskennis van scrum. Het Scrum Framework staat dan ook centraal, met de 3 artifacts, 3 rollen en 5 events. De rollen en events worden in workshops behandeld, zodat de deelnemers hiermee zelf aan de slag gaan. Hierdoor werd het een interactieve sessie ondersteund door video’s. Deze werd afgesloten met een funfactor: 30 Seconds Scrum. Bekijk de totale inhoud van Scrum voor Dummies in de blog over de eerste training.

Actieve deelnemers tijdens de scrumtraining

Enthousiasme bij deelnemers op succesvol format

Negen keer hebben we deze training gegeven. In totaal zijn er bijna tachtig collega’s en stakeholders getraind. Na zoveel sessies en positieve reacties, kunnen we wel spreken van een succesvol format.

Vanuit de feedback van deelnemers blijkt dat vooral de afwisseling tussen theorie, praktijkvoorbeelden én er zelf mee bezig zijn, erg wordt gewaardeerd. Ook het enthousiasme en de afwisseling van beide trainers, werd door velen benoemd. Het belangrijkste verbeterpunt zit hem in het verschil in kennisniveau bij deelnemers. Sommigen waren erg op zoek naar verdieping. Bij deze basistraining komt dat inderdaad (bewust) niet aan bod. Dit waren dan ook duidelijk geen Scrum-Dummies meer en zij behoren daarmee eigenlijk niet tot de doelgroep van deze training. Het zet ons wel aan het denken voor vervolg- en verdiepingstrainingen.

Positieve feedback en beoordelingen

De feedback leverde ook een beoordeling op. Deze drie cijfers * hebben we uitgevraagd:

Hoe beoordeel je de workshop inhoudelijk, heb je echt iets geleerd over scrum?

Dit eerste cijfer is een 8,3. Een prima cijfer dat iets lager uitvalt vergeleken met de volgende twee cijfers. Dat is ook niet zo vreemd omdat er ook niet-Dummies de training hebben gevolgd, zoals gecertificeerde Product Owners.

Hoe beoordeel je de trainers, hoe is hun kennis en hoe brengen zij het over?

Met een 9,0 is dit het hoogste cijfer van de drie. Blijkbaar konden de deelnemers ons kennisniveau van scrum (en hoe we dit hebben overgebracht) erg waarderen.

Welk cijfer geef je voor de workshop?

Het eindcijfer is een 8,7. Wederom een cijfer om trots op te zijn!

* = De genoemde cijfers zijn het gemiddelde van de beoordelingen onder 77 deelnemers.

Volop belangstelling voor scrumtraining

Video tijdens scrumtrainingDe training “Scrum voor Dummies” verspreidde zich als een olievlek binnen onze organisatie. In eerste instantie hebben we deze trainingen opgezet om kennis van scrum te verspreiden onder onze directe collega’s en stakeholders. Dat mes snijdt namelijk aan twee kanten. Zij leren over scrum en hoe ze het beste kunnen samenwerken met onze scrumteams, waar onze teams weer van profiteren. Het was dus een bewuste keuze om deze trainingen binnen onze eigen Divisie te geven.

We krijgen regelmatig nieuwe verzoeken zodra iemand weer iets hoorde van een enthousiaste deelnemer. Individuen bieden we een gezamenlijke sessie aan. In andere gevallen meldt een compleet (Management)team zich aan voor een aparte training. Op een gegeven moment kregen we zelfs meerdere verzoeken van andere Divisies en labels die (de goede referenties) hoorden van onze scrumtraining. Die boot hebben we voorlopig afgehouden, maar we denken na over uitbreiding.

Mogelijke uitbreiding Scrum voor Dummies

Vanwege het succes en de vele belangstelling, denken we aan twee mogelijke opties voor uitbreiding:

Scrum voor Dummies (verbreding)

Aan animo geen gebrek want ook op andere plaatsen in onze organisatie is er vraag naar onze scrumtraining. Als we willen, kunnen we iedere week wel een training geven. Daar moeten we over nadenken of we dat willen en daarnaast bekijken wat mogelijk is.

Scrum voor Scrummies (verdieping)

Een verdieping op het programma, dat dus verder gaat dan de basiskennis van scrum. Juist ingaan op zaken die niet bij Scrum voor Dummies zijn behandeld. Inmiddels zijn er vele scrumteams en afdelingen die met scrum werken. Zij zijn geen “Dummies” meer, maar “Scrummies”. Een onderwerp als scaling kan voor hen interessant zijn. Mochten we dit gaan doen, dan moeten we goed nadenken over de inhoud en de vorm van deze masterclass over scrum.

Wordt vervolgd in 2018

Een Scrum Master is dienend leider en helpt en ondersteunt daarbij het Development Team, de Product Owner én de organisatie. Deze scrumtrainingen waren op organisatieniveau een cruciale factor. Onze trainingen “Scrum voor Dummies” hebben enorm bijgedragen aan het kennisniveau over en begrip van scrum binnen Centraal Beheer. En dat vonden we nog leuk om te doen ook! Ideeën voor uitbreiding zijn er al en dit wordt ongetwijfeld vervolgd…

Workshops tijdens scrumtraining over scrum rollen en events