Tijdens een Web Performance Onderzoek konden we meekijken en luisteren naar klanten die onze website beoordelen. Dit leverde waardevolle feedback op!

Deze verbeterpunten werden gecategoriseerd en in de afsluitende workshop werden actiepunten opgesteld op het gebied van navigatie, look & feel en content. Deze actiepunten zijn omgezet in concrete verbeteringen op onze website.