Jaar-retrospective met scrumteams

Tijdens de Retrospective terugblikken op vorig jaar en vooruitkijken naar volgend jaar met associatiekaarten.

Retrospective vormen

Bij een Sprint Retrospective [zie Scrum Guide] kijkt een scrumteam naar zichzelf en hoe de laatste sprint is verlopen. De belangrijkste verbeterpunten (en het plan om die te implementeren) worden daarbij benoemd. Dat kan op allerlei manieren. In een eerdere blog heb ik al eens 10 vormen van een retrospective toegelicht. Dat artikel bevat voorbeelden en je kunt formats downloaden zodat ook jouw scrumteam met deze vorm aan de slag kan. De associatiekaarten is één van de tien vormen, maar ook een Pizza, M&M’s en A-Team komen langs. Inmiddels heb ik al weer zoveel nieuwe vormen met mijn scrumteams gedaan, dat een vervolgblog daarover op mijn planning staat.

Laatste retrospective van het jaar

December is een feestmaand en meestal een drukke tijd. Daarentegen is dit wel een geschikte periode voor zelfreflectie en om eens terug en vooruit te kijken. Tijdens de laatste retro van dit jaar hebben we met mijn scrumteams een jaar-retrospective gedaan. Hierbij keken we niet alleen terug op de afgelopen sprint, maar op heel 2017. Én we keken alvast vooruit naar 2018. Hiervoor gebruikten we zogenaamde associatiekaarten.

Ervaringen en verwachtingen delen

Bij deze vorm kiezen alle scrumteamleden twee associatiekaarten die op een tafel liggen verspreid. Hierbij vertegenwoordigt één kaart hoe zij 2017 hebben ervaren. Met de tweede kaart spreken ze vervolgens een verwachting of hoop voor 2018 uit. Door beide kaarten in de groep te bespreken, krijgt het hele scrumteam een beeld van elkaars ervaringen en verwachtingen. De interactie tussen teamleden is hierbij zeer waardevol.

Associatiekaarten bestellen
Ook aan de slag met de associatiekaarten? Deze set van 45 foto’s (kaarten op A5 formaat) heb ik gekocht via scrumartikelen.nl.

Al met al een leuke en effectieve vorm om terug te kijken op de samenwerking in het afgelopen jaar én samen het nieuwe jaar goed te beginnen.

Jaar-retrospective met scrumteams

Terugblikken op vorig jaar en vooruitkijken naar volgend jaar met associatiekaarten.

Uitgebreidere jaar-retro met post-its

Uitgebreidere jaar-retro met post-its

Uitgebreidere versie van de jaar-retro met post-its.

Vorig jaar heb ik een uitgebreidere versie van de jaar-retrospective gedaan met mijn scrumteam. Zowel op individueel niveau als voor het scrumteam, hebben we post-its beschreven. Belangrijk hierbij is dat ieder teamlid in elke kolom slechts één post-it beschrijft. Hierdoor richt iedereen zich op de hoofdzaken en is er automatisch geprioriteerd.

Voor het afgelopen jaar hebben we het hoogtepunt benoemd en aangegeven wat we hebben geleerd. Vervolgens hebben we onze ambities en wensen voor het komende jaar uitgesproken. Ieder teamlid voor zichzelf én voor het hele scrumteam. Het kost iets meer inspanning maar daardoor bereik je wel gedetailleerde(re) inzichten die worden gedeeld.