Kanban training

Kanban toepassen bij onze scrumteams? Dat was voor mij de hamvraag bij de Kanban training die ik begin december heb gevolgd. Een korte terugblik op de training en wat ik daarvan heb opgestoken.

 

Training na workshop op event

Tijdens Scrum Event had ik al een workshop Kanban gevolgd. Mede daardoor kreeg ik interesse in de training, omdat ik vermoed dat wij hier iets mee kunnen. Vooraf had ik deze leerdoelen opgesteld:

  1. Wat is Kanban en in welke situaties kan je dat toepassen?
  2. Wat zijn de verschillen tussen Kanban en Scrum en (hoe) kunnen ze naast elkaar werken?
Workshop Kanban in een pizzeria tijdens Scrum Event 2017

Workshop tijdens Scrum Event 2017.

Kanban in het kort

Net als Scrum valt Kanban (in het Japans “visueel bord”) onder de Agile paraplu. Alleen is Kanban nóg meer lichtgewicht en het kent deze 6 kerngebruiken:

  1. Visualiseer de workflow
  2. Limiteer W.I.P.
  3. Manage flow
  4. Maak werkafspraken expliciet
  5. Implementeer feedbackloops
  6. Verbeter samen d.m.v. incrementele stapjes

Lees ook vooral de volledige uitleg via Agile Scrum Group. De trainer omschreef het als “concretisering van Lean principes om slimmer samen te werken” en gaf deze definitie:

Kanban is een methode om kenniswerk-diensten (processen) te definiëren, managen, en verbeteren.

Praktijkopdracht in een pizzeria

De kerngebruiken hebben we tijdens de training in een praktijkopdracht toegepast. Het visualiseren van de workflow, werkafspraken maken en per stap in het proces de D.O.D. (Definition Of Done) en W.I.P. (Work In Progress) limiet bepalen. En dat voor het maken van pizza’s!

Praktijkopdracht tijdens de Kanban training.

Praktijkopdracht: visualiseer de workflow en bepaal per stap de D.O.D. en W.I.P. limiet.

In welke situaties toepassen

Bij Kanban wordt gestimuleerd om zo min mogelijk taken tegelijk op te pakken (dankzij de W.I.P. limiet) zodat de taken die wél worden gedaan ook zo snel mogelijk worden afgerond. Dit klinkt voor mij als het tegenovergestelde van multitasken. Hierdoor creëer je focus, een snellere doorlooptijd en oplevertijd, lagere foutenkans en je bent wendbaarder bij wisselende prioriteiten. Daardoor is het vooral geschikt voor operationele zaken waar continu (ad-hoc) taken (kunnen) doorstromen. Hierbij hoort geen tijdslimiet (zoals een Sprint bij Scrum) zodat er altijd ruimte is om iets op te pakken en snel af te ronden.

Verschillen met Scrum

Zoals gezegd is Kanban nog meer lichtgewicht dan Scrum. Waar Scrum uitgaat van 3 artifacts, 3 rollen en 5 events, kent Kanban slechts 1 verplicht event en geen rollen. Hoewel, er worden wel verantwoordelijkheden geïdentificeerd die sterk overeenkomen met de rollen van Product Owner en Scrum Master. En het team moet zelf leren welke events nog meer zinvol zijn.

Wat ik zelf als het grote verschil zie, is het type werkzaamheden waarop je het kunt toepassen. Scrum richt zich vooral op productontwikkeling en bij operationele werkzaamheden is Kanban geschikter. Verder worden bij Scrum alle taken (van de productontwikkeling) benoemd en bij Kanban worden (eerst) alle stappen (van het proces) inzichtelijk gemaakt.

Kanban en Scrum combineren

Mijn hamvraag is slechts deels beantwoord. Nu ik de theorie ken, denk ik wel dat een combinatie met Scrum mogelijk is. Het blijft alleen lastig om te bedenken hoe dit in de praktijk precies gaat werken. Waarschijnlijk moeten we hiermee experimenten om dit zelf te ervaren. Als jij ervaringen hebt met een succesvolle combinatie van Kanban en Scrum, dan hoor ik dat graag!