Op onze website wordt feedback gevraagd aan bezoekers. Hier kunnen zij bijvoorbeeld een fout melden, maar ook suggesties doen en complimenten geven. Deze tool levert ons bruikbare klantsignalen op, waarmee we de website weer kunnen verbeteren.

Binnen ons team hebben we wisselende diensten om deze klantfeedback op te pakken. Vragen worden beantwoord, fouten worden opgelost en verkoopsignalen worden doorgestuurd. En natuurlijk worden suggesties en complimenten ook van harte aangenomen.