Een kort overzicht van drie (vrijwillige) projecten waar ik momenteel mee bezig ben.

Voorwaarts website 2.0
Als webmaster van de afdeling Voetbal van Voorwaarts, merk ik dat de website van onze omnisportvereniging aan verbetering toe is. De website is inmiddels bijna 5 jaar online en mede daarom is het tijd voor een evaluatie en doorontwikkeling. Daarvoor heb ik een vragenlijst opgesteld en uitgezet naar alle voorzitters, PR functionarissen en webmasters van alle afdelingen. Enerzijds wordt het functioneren van de huidige onderdelen en de informatiebehoefte beoordeeld, anderzijds wordt ook de vraag naar eventuele toekomstige ontwikkelingen gepeild. Alle resultaten worden verzameld en bevindingen worden teruggekoppeld door middel van een presentatie. Vanuit daar wordt er gekeken welke vervolgstappen we kunnen ondernemen.

Status: De resultaten van de vragenlijsten zijn verwerkt en worden in week 3 gepresenteerd aan het bestuur, afdelingsvoorzitters en webmasters. Eventuele vervolgstappen zijn afhankelijk van de uitkomst van deze bijeenkomst.
 


 

Strategisch Online Communicatieplan
Voor een adviesbureau heb ik een strategisch online communicatieplan geschreven. Het bedrijf is in 2006 opgestart en vanaf november 2012 onder een nieuwe naam verdergegaan. Op dat moment werd er online alleen via een beperkt gevulde website gecommuniceerd. Door mijn communicatieplan kan een volgende stap worden gezet in de online communicatie van (de vernieuwde positionering van) het bedrijf.

Status: Het plan is afgerond en inmiddels ook gepresenteerd aan de directie en adviseurs. Na de evaluatie (die eind januari plaatsvindt) is dit project opgeleverd. Daarna meer over de inhoud van het plan en de presentatie op mijn blog.
 


 

Vierhofsteden website
Het Vierhofsteden Toernooi is al meer dan 30 jaar een groot buitenvolleybaltoernooi in Twello. Voor de editie van 2013 heeft een compleet nieuwe commissie de organisatietaken overgenomen. Zij hebben aangegeven enkele veranderingen door te willen voeren en een nieuwe website is daar een onderdeel van. Daarvoor hebben ze mij benaderd en als fervent Vierhofstedendeelnemer, werk ik hier graag aan mee.

Status: Na meerdere vergaderingen met de commissie is bepaald wat het doel van de website is en welke content hier wel en niet bij hoort. De volgende stap was de nieuwe menustructuur bepalen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een testomgeving, die ik zelf (net als mijn blog) in WordPress ga ontwikkelen en waarin deze menustructuur wordt opgenomen. Daarna volgt het plaatsen van huidige en nieuwe content. De doelstelling is om de nieuwe website in maart online te hebben.