Scaling modellen

Scaling was het onderwerp van de vijfde Gilde Sessie van Agile Apeldoorn die ik heb georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst heb ik een workshop begeleid waarbij we gezamenlijk meerdere scaling modellen hebben doorgelicht.

Scaling

Bij een organisatie met meerdere teams kan opschalen helpen om onderlinge afhankelijkheden in kaart te brengen en de samenwerking te bevorderen.

Gilde Sessie

Op de website van Agile Apeldoorn is een uitgebreide terugblik op Gilde Sessie 5 te lezen.

Verschillende scaling vormen

Deze vijf scaling modellen werden behandeld:

  • Scrum of Scrums
  • Large Scale Scrum (LeSS)
  • Nexus
  • Scrum @ Scale
  • Scaled Agile Framework (SAFe)

Als toegift werd nog FATE getoond, maar dat was meer voor de gein. Na deze uitleg was de theorie van de genoemde modellen bekend en daarmee konden we aan de slag. Vervolgens hebben we met de hele groep een carrousel gedaan waardoor we alle voordelen en nadelen van elk model hebben verzameld.

Resultaten

Enkele conclusies per model:

  • Scrum of Scrums zorgt voor korte lijnen en geen nieuwe rollen, maar waar zit de rest van de organisatie?
  • LeSS is beperkt schaalbaar en een lastig framework om mee te starten, maar kent ook weinig lagen en één Product Owner met één visie voor alle teams.
  • Nexus ziet er herkenbaar uit met een gestructureerde afstemming, alleen is vooral onbekend zonder succesvolle voorbeelden.
  • Scrum@Scale is oneindig te schalen maar werkt overlegcultuur in de hand en doet bureaucratisch en hiërarchisch aan.
  • SAFe oogt complex met veel rollen en voelt weinig flexibel, maar zorgt wel voor synchronisatie in meerdere lagen van de organisatie.

Het resultaat van de carrousel en meer informatie is te vinden in de blogScaling bij Gilde Sessie 5 met praktijkcase SAFe”.

Scaling modellen