Waarom de ‘Definition of Ready’ niet in de Scrum Guide thuishoort.

Deze week zijn de 5 scrum waarden toegevoegd aan de Scrum Guide. Tijdens de retrospective van Scrum Day Europe, werd er teruggekeken op de dag en door experts gereageerd op stellingen. Daarbij werden opvallende zaken benoemd met betrekking tot de Scrum Guide.

‘Courage’ is de belangrijkste scrum waarde

Van de 5 scrum waarden die nieuw zijn toegevoegd, werd “courage” als belangrijkste benoemd door de experts. Het was net niet unaniem maar de meeste experts vonden de moed om dingen te doen (en dus ook om sommige dingen níet te doen) de belangrijkste waarde. Voornamelijk omdat courage een link heeft naar de overige vier waarden.

Refinement staat helaas niet als event in de Scrum Guide

Tijdens refinement wordt de backlog beheerd: er worden details toegevoegd, user stories worden gepokerd, de backlog wordt geprioriteerd en oude (inmiddels overbodige) user stories worden opgeruimd. Dit is een erg belangrijk proces dat eigenlijk continu tijdens de sprint plaatsvindt. In de praktijk zijn er veel scrumteams die hier een vast moment tijdens de sprint voor inplannen om dit gezamenlijk op te pakken. Een goede manier om de backlog op orde te houden én de focus op de komende sprint(s) te krijgen en behouden. Dit was dan ook de reden voor de experts van Scrum Day Europe dat zij refinement graag als event in de Scrum Guide zien.

De Scrum Guide is en blijft slechts een kader, zonder D.O.R. en refinement als event.

‘Definition of Ready’ staat en hoort niet in de Scrum Guide

Door bezoekers van het event werd geopperd om de Definition of Ready (D.O.R.) toe te voegen aan de Scrum Guide. Dit in navolging van de Definition of Done (D.O.D.) en met als belangrijkste argument dat veel teams hier mee werken. Door de experts werd dit idee echter direct naar de prullenbak verwezen. De D.O.D. zegt namelijk iets over het product en de D.O.R. richt zich vooral op de requirements. En zoals het Agile Manifest omschrijft gaat werkende software boven allesomvattende documentatie. Het belangrijkste argument om níet met een D.O.R. te werken, is omdat je dan een mini-waterfall creëert!

De Scrum Guide is en blijft slechts een kader

Voor een bezoeker een frustratie en voor een expert logisch: de Scrum Guide is geen volledig uitgewerkte handleiding. Het is en blijft slechts een kader of framework van hoe scrum kan worden toegepast. De bezoeker gaf aan dat het hierdoor door iedereen anders kan worden geïnterpreteerd. De experts reageerden hierop dat dit juist de bedoeling is en ook vooral zo moet blijven. De Scrum Guide bestaat nu uit enkele pagina’s en uiteraard blijft dit document zich ontwikkelen en aanpassen. Zo zijn de 5 scrum waarden onlangs nog toegevoegd. Maar het wordt nooit een volledig boekwerk dat letter voor letter een uitgebreid werkproces beschrijft.


Deze blog is geïnspireerd door deze presentatie van de vijfde editie van Scrum Day Europe
Retrospective: “Twenty years of Scrum”
door Barry Overeem en Maarten Kossen (Prowareness)