De prijzenkast van politie.nl

Een werkbezoek aan de Product Owner van politie.nl

Politie.nl is in 2015 én 2016 uitgeroepen tot “Beste website van het Jaar”. Via een oud-collega kom ik in contact met de Product Owner. Een interessant werkbezoek volgt, want ik ben erg benieuwd hoe de scrumteams van ’s lands beste website werken!

Boeiend gesprek met de Product Owner

Website van het JaarAls de Product Owner volledig in politie-uniform binnenstapt, ben ik direct onder de indruk. Geen laptop of smartphone in de hand, maar een pistool en handboeien om zijn heup. Zou hij die gebruiken om zaken bij zijn scrumteam of stakeholders voor elkaar te krijgen? Dat vraag ik maar niet, besluit ik wijselijk. Het gesprek verloopt soepel en ik luister (gelukkig niet letterlijk) geboeid. Over en weer delen en leren we elkaars werkwijze. Deze blog geeft een kijkje achter de schermen bij de beste website van Nederland, over de scrumteams, stakeholders, hackathon, PI event en successen.

Het digitale politiebureau van Nederland

Van 26 korpsen één Nationale Politie maken, gaf ook online een grote uitdaging. Meer dan 300 websites werden samen gebracht tot één site voor alle burgers van Nederland, bedrijven en andere organisaties. Dit werd hét digitale politiebureau van Nederland: politie.nl. De afdeling Politie Internet Diensten was eerst alleen verantwoordelijk voor de website en het intranet. Tegenwoordig wordt er onder de naam Nieuwe Media en Digitale Dienstverlening gewerkt aan meerdere websites, de burger app, API’s en het second screen bij televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Slechts één scrumteam werkt aan de website

De afdeling bestaat nu uit vier scrumteams. Voor de app is een apart scrumteam actief. De website werd door twee scrumteams beheerd: 1 voor optimalisatie en 1 voor vernieuwing. Tegenwoordig is dit terug geschaafd tot slechts één scrumteam, bestaande uit:

  • Product Owner
  • Scrum Master
  • Front-End developer
  • Back-End developer
  • Tester
  • UX’er
  • Informatie Analist

Doordat de keuze is gemaakt met slechts één scrumteam door te gaan, moeten prioriteiten worden gesteld door de Product Owner. Kan de Politie dit jaar voor de derde keer op rij de prijs voor beste website winnen? Het gaat natuurlijk niet om de kwantiteit, maar met slechts één scrumteam deze prijs prolongeren lijkt mij een wereldprestatie…

Content niet in het scrumteam belegd

Wat mij opviel is dat er geen Contentmanager in het scrumteam zit, zoals bij ons wel het geval is. De content van politie.nl wordt namelijk gemaakt door de verschillende eenheden. Daarnaast is er wel een centrale webredactie, maar die is niet volledig eindverantwoordelijk voor de content. Het scrumteam richt zich vooral op de functionele en technische oplevering van de website. Het vullen ligt zoals gezegd bij de korpsen. Vanuit het scrumteam kunnen ze wel een beroep doen op de Contentmanagers (in de korpsen en de centrale webredactie) voor diverse werkzaamheden.

Burgers zijn de belangrijkste stakeholders

Mobile Media Lab van de Politie

Het Mobile Media Lab is een vrachtwagen, die speciaal is aangepast als mobiele onderzoeksruimte. [Bron]

De successen van de afdeling zijn goed zichtbaar en daardoor stromen de aanvragen binnen. Naast de ‘werkvloeren’ binnen de eenheden heeft ook het management bepaalde wensen. Actualiteiten beïnvloeden de werkvoorraad eveneens. Daardoor wordt het team slachtoffer van het eigen succes. Continu moet de business value worden afgewogen en “nee” verkopen aan sommige stakeholders is dan onvermijdelijk.

Een groot succes van de website is dat deze op maat is voor de burger. De gemiddeld 2,3 miljoen bezoekers per maand zien op politie.nl hun wijkagent en zaken die in de hun eigen buurt spelen. Het Mobile Media Lab (letterlijk een rondrijdende vrachtwagen vol testapparatuur) zorgt voor waardevolle input voor user stories. Dit wordt namelijk opgehaald bij de belangrijkste stakeholders: de burgers!

10 weken vooruit plannen tijdens PI event

De dag voor deze afspraak, hebben ze hun tweede Product Increment (PI) event gehad. Met sprints van twee weken kijken ze bij dit PI Event vijf sprints vooruit. Eerst vier functionele sprints en de vijfde sprint is een Innovatie + Planning (IP) sprint. Innovatie wordt bijvoorbeeld via een hackathon gerealiseerd en planning voor de komende sprints in een nieuw PI event. Verder is er in deze vijfde IP sprint ruimte voor kennisoverdracht en om delen van vorige sprints op te ruimen. Een overzichtelijke periode van 10 weken wordt op deze manier relevant gevuld. De epics zijn hierna over de 5 sprints verdeeld, alle sprintdoelen zijn benoemd en de onderlinge afhankelijkheden over de teams en daarmee de risico’s zijn vooraf in beeld.

Hackathon levert input voor de scrumteams

Bij de start van de hackathon geeft de Product Manager zijn visie op de behoeftes die bestaan binnen de organisatie. Hij wordt hier voor een belangrijk deel in gevoed door zijn Product Owners die uit de organisatie komen en daar middenin staan. Hierbij hoort een richting van op te leveren functionaliteiten voor de korte termijn. Tijdens deze tweedaagse hackathon gaan de scrumteams hiermee aan de slag. Dit levert input voor sprint 1 van de volgende vijf sprints. De vorige hackathon stond in het teken van vindbaarheid, aanrijtijden publiceren en een agendafunctie. In de komende sprints gaan de scrumteams daar aan werken.

Patrick en Sjoerd bedankt!

Prijzenkast politie.nl

De prijzenkast van Politie.nl