Bij ons op werk noemen we het een accordeon. Het is een metafoor voor het webonderdeel dat kan in- en uitklappen en daardoor content kan tonen en verbergen met een muisklik. Er zijn ook andere termen hiervoor, maar moeten we dit webonderdeel nog wel gebruiken?

 

Metaforen voor webonderdeel
In mijn beleving heet het een accordeon. Een collega noemde het eens een harmonica, omdat een trekharmonica vergelijkbaar is met een accordeon. Bij één van mijn werkbezoeken werd nóg een andere term gebruikt, namelijk lamellen. Hierbij ging het om hetzelfde principe: horizontale vlakken onder elkaar die meer content tonen zodra er op wordt geklikt. Drie termen voor hetzelfde webonderdeel en met een beetje fantasie kan je het ook nog jaloezieën of luxaflex noemen…

accordeon_cb

Voorbeeld accordeon Centraal Beheer

 

lamellen_rabo

Voorbeeld lamellen Rabobank

 

Wel gebruiken?
Een accordeon wordt nu gebruikt op pagina’s waar veel content staat. Vaak te veel content… Het is maar de vraag of bezoekers dit lezen, vooral omdat ze daar extra moeite voor moeten doen. In deze gevallen is het zinvoller om nog eens goed te kijken of de content ingekort kan worden. Dat is beter dan het weg te stoppen in een accordeon.

Een andere vorm waarvoor een accordeon wordt toegepast, is bij veelgestelde vragen. De vraag staat dan in de titel en het antwoord wordt zichtbaar zodra er op de vraag wordt geklikt. Overzichtelijk(er) is het wel, maar…

Niet gebruiken?
Een accordeon wordt afgeraden vanwege SEO. Content dat is ingeklapt en daardoor niet zichtbaar is voor de bezoeker, wordt namelijk niet geïndexeerd.

Update: content in een accordeon wordt wel geïndexeerd, maar net als verborgen tekst en links als minder belangrijk beoordeeld.

Hier past de afweging of de content belangrijk genoeg is voor bezoekers om als direct zichtbare content op pagina te zetten, buiten een accordeon dus. Is dit niet het geval, dan is de content niet relevant genoeg en hoort het sowieso niet op de website thuis. Als de webpagina weer te uitgebreid wordt doordat de content van de accordeon rechtstreeks op de pagina wordt gezet, kan je ook overwegen om hier een aparte webpagina van te maken.

Beter leesbaar of vindbaar
Voor content geldt überhaupt: kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Te veel content op een pagina, al dan niet in een accordeon, werkt averechts. Het is een interessant vraagstuk waar je de voorkeur aan geeft bij de invulling van een website. Is de content voor de zoekmachine, of zet je de bezoeker centraal? Uiteindelijk maak je de website voor de bezoeker en is een overzichtelijke en leesbare website het belangrijkste. Tegenstrijdigheid is dat deze natuurlijk wel goed gevonden moet worden. Als een site leesbaarder is, kan dit ten koste gaan van de vindbaarheid en vice versa. Beter leesbaar of vindbaar, wat kies jij?