Na de Machtsklas hebben we met ons ContentTeam ook de Weerstandsklas gevolgd. Door middel van rollenspelen met de trainer en collega’s, werden verschillende vormen van weerstand ervaren en hoe je daar mee om kan gaan.

 

Over de Weerstandsklas
Weerstand is leuk want het is het begin van verandering. In de weerstandsklas ontdek je dat 75% van de weerstand die je ervaart helemaal geen weerstand is. Je leert de ja in iedere nee te horen en die te gebruiken. De echte weerstand kun je onderverdelen in 4 uitingsvormen. Je leert inhoud en vorm te onderscheiden en te hanteren. De weerstandsklas is een vervolg op de machtsklas.

Bron: I am Consultancy

Mentale stemmingen variëren van uitdaging (waarbij je volledig in je kracht staat), spanning/verkrampen en woede/frustratie tot afhaken (het tegenovergestelde van uitdaging). Het doel is om jezelf in uitdaging te houden of krijgen. Niet zozeer om de ander daar te krijgen dus, hoewel gedrag en stemming wel besmettelijk is. Dit kan onder meer door complimenteren, inspireren, confronteren (gedrag benoemen) en provoceren (gedrag belachelijk maken).

Vormen van weerstand
Weerstand is er in vier vormen, namelijk in combinaties van actief of passief en zichtbaar of onzichtbaar. Voorbeelden hiervan:

  • Actief + zichtbaar = argumenteren, boycotten
  • Passief + zichtbaar = ziek melden, geen verantwoordelijkheid nemen
  • Actief + onzichtbaar = saboteren, verborgen agenda’s
  • Passief + onzichtbaar = geen betrokkenheid, tijd uitzitten

Het is zinvol om weerstand (van passief naar) actief en (van onzichtbaar naar) zichtbaar te maken, want dan kan het worden aangepakt. Daarvoor zijn er technieken behandeld in de Machtsklas.