Scrum Master als bemiddelaar bij Gilde Sessie

Na Liberating Structures en de (misvattingen over) de rol van Scrum Master, stond de derde Scrum Master Gilde Sessie in het teken van de Scrum Master als bemiddelaar.

Scrum Master als bemiddelaar

Organisatoren Kitty en Martijn verwelkomden eind november 15 deelnemers bij het Kadaster in Apeldoorn. Bij zo’n derde Gilde Sessie begin je een aantal gezichten te herkennen. Toch waren er ook weer nieuwe Scrum Masters uit de omgeving Apeldoorn die aansloten. Top om met een groep vakgenoten uit de eigen regio samen te komen en kennis te delen!

Kennismaken aan de hand van vragen

Voordat we daarmee begonnen, eerst even kennismaken. Na een stapel pizza’s opeten, gingen we met twee vragen uit de startblokken:

  1. Waarom ben ik Scrum Master?
  2. Wat is mijn talent als Scrum Master?

In wisselende tweetallen werden deze vragen beantwoord waardoor de groep elkaar beter leerde kennen. Goed om ook eens over deze toch wel diepzinnige vragen na te denken.

Een Scrum Master is geen mediator

Wanneer er binnen een scrumteam (of daarbuiten) conflicten zijn, kan de Scrum Master als bemiddelaar of coach optreden. Dit is iets anders dan een mediator, die onpartijdig is, geen belang heeft bij de oplossing en voor- en na de tijd niet met hen samenwerkt. Want een Scrum Master werkt natuurlijk nauw samen met het team en is er wél bij gebaat dat het team zo optimaal mogelijk kan functioneren. Dit was een duidelijke disclaimer voorafgaand aan de volgende oefeningen.

Ervaringen met conflicten delen

Scrum Master bij conflict in scrumteamNa de kennismaking en een gedeelte theorie, werden nu conflicten bespreken. Dit gebeurde aan de hand van de inmiddels wel bekende “1-2-4-All”. Eerst bedacht iedereen voor zichzelf een conflict waarmee hij of zij te maken heeft gehad. Vervolgens werd dit besproken met een ander, waarbij ook de oplossing kon worden toegelicht of tips werden uitgewisseld. Datzelfde gebeurde in een viertal en vervolgens met de hele groep. Wat mij hierbij opviel, was dat sommigen (inclusief ikzelf) niet doorhebben wat hun handelen voor (positieve) invloed op een conflict kan hebben. Een goede controlevraag hierbij is: “Wat was er gebeurd als je dat níet had gedaan?”.

Terug naar de theorie

Hierna doken we weer de theorie in, met dit model van dynamische oordeelsvorming:

  • Verleden, heden en toekomst
  • Feiten en begrippen
  • Doelen en middelen

Deze gesprekstechnieken zijn niet alleen toepasbaar bij conflicten, maar ook handig in een coachgesprek. Met deze theorie op zak, was het tijd om dat in de praktijk te brengen.

Model dynamische oordeelsvorming bij conflicten

Bron Dialoog.net

Tips van een oma met drugs

Dat is een hele rare paragraaftitel. Dat klopt, alleen gaat het hier om twee acroniemen. Beiden waren tips bij het voeren van bemiddelingsgesprekken bij conflicten. De tip om OMA thuis te laten gaat namelijk over het weglaten van “Oordelen, Meningen en Aannames” in deze gesprekken. De drug LSD wordt juist aangeraden, alleen gaat het hierbij om “Luisteren, Samenvatten en Doorvragen”. Twee tips voor de Scrum Master als bemiddelaar.

Rollenspellen met conflicten en bemiddelaar

De theorie en tips in praktijk brengen, deden we met een oefening in drietallen. Twee personen speelden dat zij een conflict hadden en de derde trad op als bemiddelaar. Die rollen rouleerden zodat iedereen de rol van bemiddelaar op zich nam. Hierbij vond ik het opmerkelijk hoeveel je bij een conflict naar boven kan halen, door simpelweg de juiste vragen te stellen. Op ieder gebied werden controlevragen gedeeld die bijdroegen aan het gesprek, zoals:

  • Hoe is het tot nu toe gelopen? (feiten)
  • Waar ben je bang voor? (begrippen)
  • Wat wil je bereiken? (doelen)
  • Wat gebeurt er als je dat doet? (middelen)

Vooral leerzaam om daarbij eigen cases te behandelen en te oefenen met conflicten bemiddelen.

Retrospective en vervolg in 2019

Als Retrospective werden Tips & Tops gedeeld. Een veelgehoorde Top was de pizza, maar ook de sfeer, het onderwerp en de interactie werden als positieve onderdelen benoemd. Het grootste verbeterpunt was het duidelijk uitleggen van (het doel van) de oefeningen. Vergeleken met de eerste twee sessies, vond ik dit zelf een erg specifiek (minder breed) onderwerp dat mij minder aansprak. Dat gaf als voordeel dat je daarop dan wel de diepte kan ingaan, wat de groep juist weer kon waarderen.

Een vierde Gilde Sessie voor Scrum Masters in de omgeving Apeldoorn volgt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar. Word vooral lid van onze LinkedIn groep en je blijft op de hoogte van wanneer en waar dat plaatsvindt!

Scrum Master rol als bemiddelaar bij conflicten