Scrum Masters Gilde Sessie in Apeldoorn

Scrum Masters Gilde

Scrum Masters in de omgeving Apeldoorn verzamelden zich in een groep op LinkedIn. Die groep kent inmiddels meer dan 40 leden. Initiatiefnemer Martijn van het Kadaster (bedankt!) organiseerde in juni 2018 ook een eerste bijeenkomst. Aan de hand van Liberating Structures werd kennis gemaakt met vakgenoten uit onze regio én onderling kennis en vooral ervaringen gedeeld. Een terugblik op de eerste Scrum Masters Gilde sessie van Scrum Masters in de omgeving Apeldoorn.

Liberating Structures

Bij de meesten van de groep van twaalf deelnemers, waren de Liberating Structures nog niet zo bekend. Op de site worden alle vormen uitgebreid beschreven. In het kort:

“simple rules that make it easy to include and unleash everyone in shaping the future”

Nog korter en mijn vrije vertaling: “werkvormen om iedereen te betrekken”. Er zijn meer dan dertig vormen en na een korte introductie hiervan, werd de rest van het programma aan de hand van deze werkvormen doorlopen.

Liberating Structures

Een overzicht van alle Liberating Structures.

Kennismaking met Impromptu Networking

Via Impromptu Networking hebben we de kennismaking gedaan. We vormden koppels en binnen vijf minuten vertelden beiden wie je bent, wat je komt brengen en wat je komt halen bij deze bijeenkomst. Tweemaal hebben we gewisseld van gesprekspartner, waardoor er drie korte gesprekken in een kwartier plaatsvonden en we elkaar beter leerden kennen. Aan de hand hiervan werd eveneens de backlog voor deze avond gevuld.

Liberating Structure Impromptu Networking

Kennismaking in wisselende koppels via Impromptu Networking.

Scrumproblemen oplossen via TRIZ en 1-2-4-All

Twee Liberating Structures werden gecombineerd. Bij TRIZ bedenkt iedereen tegenwerkende activiteiten en gedrag, in dit geval voorbeelden van hoe in jouw organisatie scrum op een verkeerde manier wordt toegepast. Via 1-2-4-All ging iedereen dat eerst voor zichzelf bedenken en vervolgens werd dat (duo’s sloegen we over) in viertallen besproken. Het doel hiervan was om overeenkomsten te ontdekken en oplossingen voor elkaar te verzinnen. Tot slot werden de bevindingen met de hele groep gedeeld.

Liberating Structure 1-2-4-All

1-2-4-All, in viertallen bespreken en bevindingen met de hele groep delen.

Energizer Happy Salmon

Een briljante energizer was het spel Happy Salmon. Een simpel, grappig en snel spel volop interacties zoals high fives. Er was ruimte om drinken te pakken, maar dit spel was ook een mooie opvulling van de “pauze”.

Energizer Happy Salmon

Een briljante energizer was het spel Happy Salmon.

Eigen cases bespreken dankzij Troika Consulting

Bij de kennismaking hadden we al benoemd wat we kwamen halen. Zo brachten alle deelnemers een eigen case mee. Die hulpvragen werden behandeld via Troika Consulting. Degene met de case legt deze uit en de overige groepsleden mochten als consultants hierover verdiepingsvragen stellen. Vervolgens gingen de consultants met elkaar in gesprek terwijl de indiener met de rug naar de groep alleen luistert. Tot slot komt diegene weer terug bij de groep om te vertellen wat hij heeft opgepikt.

Liberating Structure Troika Consulting

Eigen cases bespreken via Troika Consulting.

Afsluiting en evaluatie

Met een blik op de backlog hebben we de avond afgesloten. Openstaande punten nemen we mee naar een volgende bijeenkomst. Want we waren het er over eens dat die er zeker moet komen! Een aantal conclusies:

  1. Het was een geslaagde eerste bijeenkomst dat een vervolg verdient.
  2. We gaan ook bedrijfsbezoeken inplannen om bij elkaar in de scrumkeuken te kijken.
  3. De tweede bijeenkomst wordt georganiseerd door Paul en Paul, bij Centraal Beheer en het streven is ergens in Q3.

Aansluiten bij onze groep en bijeenkomsten

Wil je de volgende keer aansluiten bij deze Scrum Masters Gilde? Meld je dan aan bij onze LinkedIn-groep: Scrum Masters / Agile Coaches Apeldoorn en omstreken en we zien elkaar binnenkort in Apeldoorn. Scrum- en Agileminded als we zijn, gaan we voor onderlinge interacties en samenwerking, waardoor we onze groep én bijeenkomsten in kleine stappen en incrementeel uitbouwen. Wordt vervolgd!