Écht waarde toevoegen met squads, chapters, tribes en guilds.

Via een mega reorganisatie is bij ING een nieuwe organisatie en manier van werken geïntroduceerd. De huidige functies bestaan niet meer, er zijn nieuwe rollen gedefinieerd, het middenmanagement is er tussenuit gehaald en iedereen moest solliciteren op deze nieuwe functies. In de nieuwe bedrijfsvorm wordt er gewerkt in:

  • Squads: multidisciplinaire autonome zelfsturende teams
  • Chapters: personen uit meerdere squads met dezelfde discipline
  • Tribes: coordinatie tussen en over squads met elkaar verbonden missies
  • Guilds: een samenwerking over tribes en functies heen

Agile manier van werken

Naar het voorbeeld van Spotify is ING opnieuw ingericht. In de video “Agile way of working at ING Netherlands” wordt dit uitgebreid toegelicht.

Agile Coach in plaats van Scrum Master

Opmerkelijk vond ik dat er bij ING geen Scrum Masters werken. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn gedeeltelijk bij het team gelegd en bij de Agile Coach. Er wordt dus wel degelijk waarde gehecht aan de rol van de Scrum Master, alleen zijn die op een andere manier belegd.

Waardebepaling op eigen marktplaats

De doelen van de teams worden afgeleid van het bedrijfsdoel. Keuzes worden gemaakt op basis van waarde. Dit gebeurt op de marktplaats: een fysieke plek in het bedrijf waar Product Owners, Tribe Leads en stakeholders elkaar ontmoeten en bepalen wat écht waarde toevoegt. Hiervoor gebruiken ze de “Value matrix pillars”:

  1. Klant tevredenheid
  2. Medewerker tevredenheid
  3. Shareholder tevredenheid
  4. Compliance en maatschappij

Bij ieder nieuw voorstel worden er punten toegekend in deze vier pijlers en de som hiervan bepaalt de waarde.

Succesfactoren van het nieuwe ING zijn onder meer stabiele teams, transparantie en een intensievere dialoog.

Agile_werken

Deze blog is geïnspireerd door deze presentatie van de vijfde editie van Scrum Day Europe
“Value-driven product development at Scale @ ING”
door Saloua Essalhi (ING) en Paul Kuijten (Agile Matters)