Scrum voor directeuren bij scrumbord

Scrum voor directeuren is deel vier van deze reeks. Want scrum wordt allang niet meer alleen toegepast bij de ontwikkeling van software.

Scrum voor directeuren

In deze reeks verscheen eerder “Scrum voor kinderen” en “Scrum voor bejaarden” en “Scrum voor thuis“. Dit artikel over scrum voor directeuren gaat in op het vraagstuk hoe je scrum uitlegt aan directeuren.

Directie en RvC op bezoek

Scrum voor directeuren post-its

Het is al weer een tijd geleden, maar vorig jaar hebben de Directie en Raad van Commissarissen van Centraal Beheer een bezoek gebracht aan onze afdeling. Zij kwamen bij ons op de werkvloer kijken hoe wij bezig zijn met scrum en om iets leren over scrum en agile.

Scrum op onze afdeling

Het werkbezoek begon op onze afdeling, waar ik onze scrumborden liet zien. Door de vele scrumteams en meerdere scrumborden, ademt onze afdeling scrum! Hierdoor werden zij direct ondergedompeld. De directie heb ik verteld over het ontstaan van onze afdeling en dat ik in het eerste scrumteam actief was. Op het moment van dit werkbezoek, waren we met meerdere scrumteams vele sprints onderweg. Deze introductie gaf al een goede impressie van hoe we werken met scrum.

Associaties met scrum en agile

Vervolgens hebben we gepraat over scrum en agile. In plaats van een presentatie geven, heb ik de directieleden zelf aan het werk gezet. De tafel heb ik vol gelegd met 45 associatiekaarten, die ik ook heb gebruikt bij een retrospective en onze jaarretro. Aan de hand van die associatiekaarten zijn we het groepsgesprek aangegaan.

Scrum voor directeuren met associatiekaarten

De groep stond rondom de tafel en iedereen mocht één kaart pakken die zij associëren met scrum. Vervolgens heeft iedere directeur zijn of haar gekozen kaart toegelicht. Van iedereen kregen we te horen wat zij verwachten van scrum en waarom ze denken dat wij zo werken. In plaats van een presentatie of monoloog van mij, zijn hierdoor de directeuren aan het woord en ontstaat er een gesprek met de hele groep.

Beelden over scrum bevestigen of ontkrachten

Bij ieder verhaal kon ik hun gedachten en beelden over scrum bevestigen of ontkrachten. En hierbij ook voorbeelden geven van onze werkwijze en toepassing van scrum. Vooral door hier op in te haken met praktijkvoorbeelden uit ons dagelijks werk, kregen zij een goed beeld hiervan. Hierbij was het een extra element dat de directeuren ook op elkaar reageren en zo het gesprek over scrum aangaan. Scrum voor directeuren was een geslaagde interactieve manier om kennis over scrum te verspreiden onder onze directie.

Scrum voor directeuren bij scrumbord