10 vragen over scrum met antwoorden

Vragen over scrum krijg ik regelmatig. Vanuit allerlei richtingen weten mensen mij te vinden met hun scrumvraagstuk. Dit kunnen zakelijke connecties zijn, maar ook collega’s van andere afdelingen, kennissen en onbekenden doen een beroep op mijn kennis en ervaringen met scrum. Uit de vele vragen heb ik er 10 geselecteerd en in dit artikel beschreven. Hieronder de verzameling van uiteenlopende vragen over scrum mét antwoorden.

Vragen over scrum

Deze 10 scrumvraagstukken worden hieronder beantwoord.

  1. De rol van Scrum Master
  2. Voorbereiding op PSM assessment
  3. Praktijkopdracht over scrum
  4. Nadelen van scrum
  5. Voorbereiding retrospectives
  6. Scrum Master eerst scrumteamlid
  7. Starten met scrum
  8. Scrum events in de praktijk
  9. Scrum materialen bestellen
  10. Verschil PSM-I en PSM-II

Mocht je nog opmerkingen hebben over een antwoord of zelf een vraag hebben, neem dan gerust contact met mij op.

1. De rol van Scrum Master

Sinds kort werd er bij Mariska op haar werk scrum toegepast, of althans een poging daartoe. De rol van de Product Owner was duidelijk, maar die van Scrum Master werd er een beetje bij gedaan. De vraag was of de rol ook parttime kan worden ingevuld en of ik de rol iets meer kon toelichten.

Hier hebben we uitgebreid over gesproken. Over de rol van Scrum Master is inderdaad vaak onduidelijkheid. Zoals zij het nu invullen, hangt de rol er een beetje bij. Terwijl er veel meer uit te halen valt als je de rol van Scrum Master volledig invult. Een Professional Scrum Master (PSM) training is dan aan te raden, zodat de basiskennis over scrum en de rol van Scrum Master bekend is. Ook de Scrum Guide geeft natuurlijk informatie hierover. Daarnaast zijn er blogs waarin de rol en misvattingen daarover goed worden uitgelegd. En er is zelfs een blog die verklaart of je parttime Scrum Master kunt zijn.
→ Volg een training voor de basiskennis over scrum en lees de Scrum Guide en blogs over de rol.

Deze twee blogs heb ik dan ook aangeraden:

2. Voorbereiding op PSM assessment

Patricia was driftig aan het leren voor haar Scrum Master examen en kwam op mijn website terecht. Of ik haar op weg kon helpen om nog beter voor te bereiden op het assessment.

De Scrum Guide door en door kennen, is essentiële informatie hiervoor. Ook is er een oefen assessment beschikbaar. Daarnaast heb ik haar gewezen op mijn blog over het assessment. Daarin staat uitvoerig beschreven wat je kunt verwachten. Tot slot heb ik de Online Scrum Quiz benoemd. De vragen hiervan zijn namelijk gebaseerd op het PSM assessment en de Scrum Guide. Bovendien krijg je bij iedere vraag feedback op het antwoord, zodat je ook leert waarom het goed of fout is.
→ Ken de Scrum Guide, lees blogs, doe een oefentoets en de Online Scrum Quiz.

Deze blogs heb ik haar doorgegeven:

3. Praktijkopdracht over scrum

Docent Ideke wilde haar leerlingen met een praktische opdracht over scrum aan het werk zetten. Ze vroeg hiervoor tips.

Tijdens een training hebben wij scrum met Lego ervaren. In de laatste alinea van mijn blog staat daarover van alles beschreven, inclusief een foto van ons eindresultaat. Als docent kan je daar natuurlijk van alles omheen bedenken. Door meerdere teams te maken, ontstaat er ook een strijd tussen de leerlingen. Zo’n competitie-element kan ook bevorderlijk werken. Een goede en leuke manier om scrum in de praktijk te ervaren!
→ Scrum ervaren met Lego.

Bijbehorende blog:

4. Nadelen van scrum

Merijn was bezig met een afstudeeropdracht over het implementeren van scrum in een organisatie. Hij vroeg nadelen van scrum omdat dit nergens in literatuur te vinden is.

Op deze vraag heb ik twee zaken aangegeven die bijdragen aan een succesvolle implementatie, zodat de organisatie geen nadelen ervaart.

Mensen die klagen over scrum zijn meestal degenen die scrum niet volledig begrijpen. Zij passen het slechts gedeeltelijk toe en zijn dan verbaasd dat het niet werkt. Scrum is een framework en geeft ruimte voor eigen invulling. Daardoor verschilt de toepassing ervan tussen bedrijven en zelfs tussen teams binnen hetzelfde bedrijf en dat is ook prima! Maar respecteer dat framework wel door de 3 rollen, 3 artifacts en 5 events in te vullen. Als je cherry picking toepast en bijvoorbeeld geen Product Owner aanstelt, dan gaat scrum inderdaad niet werken. Dan ben je scrumish bezig, maar noem het dan ook geen scrum.
→ Respecteer het scrum framework met de 3 rollen, 3 artifacts en 5 events.

Een andere manier waarop scrum niet gaat werken, is als er geen commitment is bij het management. Conservatieve directies denken ouderwets, zijn sceptisch voor vernieuwing en kunnen of durven oude gewoonten niet los te laten. Bij hen is het lastiger om ze te overtuigen van de voordelen van scrum. Zij hebben het gevoel dat ze de controle kwijt zijn als de teams zelfsturend opereren. Verantwoordelijkheden loslaten en op de werkvloer neerleggen, is voor hen een uitdaging.
→ Zorg voor commitment bij het management.

5. Voorbereiding retrospectives

Jimmy was net als Scrum Master begonnen en had nog geen echte ervaring met retrospectives. Hij heeft mijn blog over 10 retrospectives gelezen en wilde graag weten hoe je deze voorbereid. Vooral omdat het voor zijn team allemaal nieuw was en hij het idee had dat ze er niet op zitten te wachten.

Hem heb ik uitgelegd dat het bij nieuwe scrumteams belangrijk is dat je uitlegt waar een scrum event voor is bedoeld. Zij moeten leren wat het doel van ieder event is en hier moet je ze vooral in het begin goed in meenemen. Benoem letterlijk dat dit de retrospective is en dat dit scrum event er is om de samenwerking te optimaliseren. Er wordt dus niet over het werk inhoudelijk gepraat, maar over hoe er is samengewerkt in de afgelopen sprint en hoe dat kan worden verbeterd. Dit kan in allerlei vormen, zoals in mijn blog 10 retrospectives wordt beschreven.

Uiteindelijk heeft hij de Basis Retro gebruikt en dit pakte erg goed uit, liet Jimmy weten. Het team deed enthousiast mee en achteraf heeft hij complimenten gekregen dat ze deze manier erg fijn vonden. Als het doel van een event wordt bereikt zoals in dit geval, dan draagt dat bij aan het besef van het scrumteam dat dit scrum event iets zinvols bijdraagt. Een succesvol event helpt enorm als een scrumteam(lid) sceptisch is.
→ Leg het doel van ieder scrum event uit en zorg dat dit doel wordt behaald.

Blog: “10 retrospectives”

10 vragen over scrum met antwoorden

6. Scrum Master eerst scrumteamlid

Nicolette vroeg of het noodzakelijk is voor een Scrum Master om eerst teamlid te zijn. Ze wilde weten of een achtergrond als scrumteamlid in mijn voordeel werkt als Scrum Master.

Nergens in de Scrum Guide staat dat een Scrum Master eerst teamlid moet zijn geweest. Maar uit ervaring kan ik zeggen dat ik daar absoluut baat bij heb! De rol die ik als teamlid had, wordt nu door een ander teamlid ingevuld. Zijn rol ken ik dus door en door, waardoor ik precies weet wat diegene doet en nodig heeft om optimaal te kunnen functioneren. Dat geldt ook voor de overige rollen waarmee ik heb samengewerkt. Door mijn achtergrond spreek ik hun taal. Dat merk ik, maar de teamleden ook. Dit helpt mij enorm bij het formuleren van user stories en überhaupt om te begrijpen waar iedereen mee bezig is en waar zij tegenaan lopen. Zowel ikzelf als mijn scrumteam heeft er profijt van dat ik eerst als teamlid onderdeel van het scrumteam was.
→ Een Scrum Master hoeft niet eerst teamlid te zijn, maar daar heb ik (én hebben mijn scrumteams) absoluut profijt van.

7. Starten met scrum

Sabine ging een scrumtraining volgen en moest daarvoor wat huiswerk doen. Ze moest iemand die al met scrum werkt drie vragen stellen: hoe dit wordt aangepakt, wat belangrijk is om scrum goed uit te kunnen voeren en wat er leuk aan is.

Aanpak starten met scrum
Toen wij met scrum zijn begonnen, hebben we twee nieuwe scrumteams opgericht en hen letterlijk bij elkaar gezet. Bij een kick-off is iedereen meegenomen in de principes van agile en scrum. Daarna zijn we gewoon aan de slag gegaan! Belangrijk hierbij is dat het scrum framework is ingevuld. We hebben dus de rollen ingevuld en alle scrum events georganiseerd. Vervolgens loopt het team vanzelf tegen dingen aan en leren zij steeds beter hoe alles werkt. Het is een empirisch proces: al doende leert men.

Belangrijk om scrum goed uit te kunnen voeren
Dat de teamleden echt dedicated in het team zitten. En fysiek bij elkaar zitten op 1 afdeling en aan 1 blok. Bovendien moet iedereen scrum begrijpen én hier achter staan. Ook buiten het team in de rest van de organisatie. Overall commitment is essentieel om scrum te laten slagen.

Leuk aan scrum
De slagvaardigheid van ons scrumteam is gaaf om te zien. Er zijn korte lijnen binnen het team doordat iedereen bij elkaar zit. Hierdoor kunnen we echt vaart maken: continu iets opleveren en resultaat zien. Werken aan online vernieuwingen en een nieuwe website is ook gaaf. De samenwerking in een multidisciplinair team en daarbij nieuwe dingen leren van teamleden is ook een positieve kant van scrum.

8. Scrum events in de praktijk

Dit waren drie losse verzoeken met dezelfde vraag. Edwin, Sanne en Alexandra waren erg benieuwd naar scrum in de praktijk. Zij wilden graag een dag meelopen en kijken hoe wij de scrum events invullen.

Deze drie collega’s van andere afdelingen hebben een dag meegelopen met ons scrumteam. Dit hebben we gedaan op een sprintwisseldag. Dat is de dag waarop meerdere scrum events elkaar opvolgen. We beginnen met een retrospective om terug te kijken op de samenwerking in de afgelopen sprint. De sprint wordt afgesloten met de demo. Hier zagen zij in een uur wat alle scrumteams in de afgelopen sprint hebben opgeleverd. Vervolgens gingen we in de middag de sprintplanning voor de nieuwe sprint maken. Hierdoor hebben zij op één dag drie scrum events meegemaakt en een goed beeld van hoe scrum in onze praktijk werkt.
→ Meekijken bij meerdere scrum events op een sprintwisseldag.

9. Scrum materialen bestellen

Collega Martijn vroeg waar ik post-its en andere scrummaterialen bestel.

Bij ons bedrijf kan je kantoorartikelen via intranet bestellen. De link daarvoor heb ik met hem gedeeld, maar het nadeel daarbij is het beperkte assortiment. Daarom bestel ik mijn materialen meestal bij een winkel in Apeldoorn. Zij hebben werkelijk alles en ook een fantastische showroom. Natuurlijk kan je alles online bestellen, maar het is een aanrader om er eens langs te gaan.
→ Bestel online en ga naar de showroom.

10. Verschil PSM-I en PSM-II

David las dat ik PSM-II heb gedaan en vroeg zich af hoe dat was. En wat het verschil is met PSM-I. Hij had PSM-I namelijk jaren geleden gehaald en wilde zich nu voorbereiden op PSM-II. Hoe kon hij dit het beste aanpakken?

In het kort gaat PSM-I over de basiskennis van scrum en is grotendeels gebaseerd op de Scrum Guide. Ze vragen bijvoorbeeld wat de scrum values zijn, echt vanuit de theorie dus. PSM-II gaat over gevorderde kennis over scrum. Deze kan je eigenlijk alleen doen en halen als je ervaring hebt als Scrum Master. Er worden bijvoorbeeld cases voorgelegd en dan gevraagd welke scrum waarden hierop van toepassing zijn. Hiervoor moet je dus in eerste instantie de theorie kennen (wat zijn die scrum waarden) en kunnen toepassen (herkennen).

Een voorbereiding op het PSM assessment heb ik al bij vraag 2 beschreven. Voor PSM-II is een andere goede voorbereiding het volgen van een Advanced training. Het heeft mij in ieder geval erg geholpen door daarbij te sparren met andere ervaren Scrum Masters.
→ PSM-I gaat over basiskennis van scrum en PSM-II over gevorderde kennis met cases. Een Advanced training is een goede extra voorbereiding.

Zijn vraag heeft mij geïnspireerd om er een blog over te schrijven: