Verschillen PSM-I en PSM-II

PSM-I en PSM-II verschillen

Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen PSM-I en PSM-II? Die vraag heb ik al meerdere keren gehad en met deze blogpost krijg je de antwoorden hierop. Voor beide assessments heb ik de kenmerken in één overzicht gezet. In dit artikel lees je meer over beide examens en krijg je voorbeeldvragen.

Verschillen PSM-I en PSM-II in een overzicht

De belangrijkste verschillen tussen PSM-I en PSM-II in een overzicht.

Onderwerp PSM-I PSM-II
Kennisniveau Basiskennis Gevorderde kennis
Moeilijkheidsgraad Gemiddeld Gevorderd
Kosten $150 $250
Aantal vragen 80 vragen 30 vragen
Tijdslimiet 60 minuten 90 minuten
Geslaagd bij score 85% = 68 vragen goed 85% = 26 vragen goed
Inhoud Theorie Scrum Guide, Scrum framework Theorie PSM-I, theorie toepassen, praktijkcases
Voorbereiding Scrum Guide bestuderen, Training, Open assessment PSM-I, Praktijkervaring, Advanced training

Basiskennis van scrum testen met PSM-I

Met PSM-I kan je bewijzen dat je beschikt over de basiskennis van scrum. Veel vragen gaan over de theorie van de Scrum Guide en het Scrum Framework. Binnen een uur moet je 80 meerkeuzevragen beantwoorden en daarvan moet je er 68 (85%) goed hebben om te slagen. Als je de Scrum Guide en het Scrum Framework door en door kent, is het *assessment* te halen. Qua voorbereiding is een training aan te raden en ook het (gratis) open assessment geeft je een beeld van de vragen die worden gesteld.

Voorbeeldvraag PSM-I

Wat is niet één van de scrum waarden?

 • Commitment
 • Courage
 • Creativity
 • Focus
 • Openness
 • Respect

Toelichting: Deze vraag richt zich puur op de theorie. Als je zoals vroeger op school bij een proefwerk de lesstof in je geheugen stampt, kan je deze vraag goed beantwoorden. Je weet dan wat de 5 scrumwaarden zijn (Commitment, Courage, Focus, Openness, Respect) en dat Creativity hier niet bij hoort.

Geavanceerde kennis van scrum testen met PSM-II

PSM I en PSM IIAls je PSM-II hebt gehaald, beschik je over geavanceerde kennis van scrum. Met PSM-I heb je al bewezen dat je de theorie kent. Nu weet je die theorie ook toe te passen waarbij je uit jouw eigen praktijkervaringen kunt putten. Je kunt het Scrum Framework toepassen bij het oplossen van geavanceerde en complexe problemen. In anderhalf uur moeten er 30 vragen worden beantwoord. Hiervan moet je er 26 goed hebben om te slagen. Meer tijd voor minder vragen lijkt eenvoudiger dan PSM-I, maar door de cases moet er meer worden gelezen. Bovendien is het niet alleen iets theoretisch herkennen, maar ook nadenken over de toepassing ervan.

Het helpt enorm als je veel praktijkervaring hebt en al enige tijd als Scrum Master actief bent. Hoewel hierin een gevaar schuilt als scrum in jouw bedrijf niet volgens de Scrum Guide wordt gedaan. Een andere goede voorbereiding is een Advanced training volgen en daarbij sparren met andere ervaren Scrum Masters. Dat heeft mij in ieder geval erg geholpen waardoor ik ben geslaagd.

Voorbeeldvraag PSM-II

Een teamlid sluit nooit aan bij de Daily Scrum. Dat vindt hij namelijk maar onzin en hij werkt liever door. Er is ook nog genoeg te doen deze sprint en de tijd van overleggen besteedt hij liever aan zijn werk als developer. Het team lijkt dit de accepteren en doet de Daily Scrum dan ook zonder dat teamlid. Welke scrum waarden zijn hier van toepassing?

 • Commitment
 • Courage
 • Focus
 • Openness
 • Respect

Toelichting: Bij deze vraag moet je dus eerst de case lezen. Vervolgens moet je de theorie kennen: weten wat de scrum waarden zijn én wat deze betekenen. Ten slotte moet je die theorie kunnen toepassen en inschatten hoe dit in de praktijk gaat. Op deze case kunnen meerdere scrum waarden van toepassing zijn en aan jou de taak om de juiste antwoorden te kiezen.

Bij de Advanced training werden dergelijke cases behandeld en besproken met andere ervaren Scrum Masters. Wat zou jij als Scrum Master doen? Niet alleen het tegenwerkende teamlid ziet de meerwaarde van een Daily Scrum niet. Ook de overige teamleden begrijpen blijkbaar niet wat het doel van de Daily Scrum is. Ga je als Scrum Master dan praten met dat ene teamlid of juist met de overige teamleden? De gesprekken hierover leveren interessante inzichten en verdieping in de theorie op, vanuit ervaringen uit de praktijk en met tips van de trainer.

Overeenkomsten tussen PSM-I en PSM-II

De overeenkomsten dan. Beide assessments zijn alleen te doen via scrum.org en in dollars te betalen met een creditcard. Het wachtwoord verloopt niet, maar is slechts eenmaal te gebruiken. Inderdaad een mooi verdienmodel. De examens worden alleen in het Engels aangeboden en je mag er de Scrum Guide en andere bronnen bij gebruiken. De vragen bestaan uit multiple choice, multiple answer en true/false. Als je slaagt ontvang je een certificaat, het logo dat je kunt gebruiken en je naam wordt toegevoegd in de lijst met gecertificeerden.

Verschillen tussen PSM-I en PSM-II