Het scrumprincipe in theorie én praktijk tijdens de training Internet Projectmanagement, met pingpongballetjes, pokeren en Lego.

De training Internet projectmanagement behandelde de succesfactoren van een geslaagd internetproject en de nadruk hierbij lag op scrum. Het waren interessante trainingsdagen met een fanatieke groep cursisten uit verschillende organisaties, zoals een hogeschool, een overheidsinstantie en een sportmerk. In mijn werk passen wij al (een vorm van) scrum toe en na deze training ben ik helemaal overtuigd en fan van deze werkwijze.

Het werd een goede combinatie van theorie en ervaren in de praktijk door allerlei oefeningen. Zelfs de behandelde onderwerpen werden op een agile manier bepaald en geprioriteerd op de eerste trainingsdag.

Het scrumprincipe met pingpongballetjes
Het principe van scrum werd uitgelegd door middel van een opdracht met drie pingpongballetjes doorgeven. De groep (het scrumteam) kreeg de balletjes (tools) en de opdracht (project) om deze volgens bepaalde richtlijnen (requirements) door te geven. Er werd continu gesleuteld aan een betere oplossing en dit werd met de docent (productowner) afgestemd, net zolang totdat er een resultaat werd behaald (oplevering) waar iedereen tevreden mee was.

Pokeren
Bij een andere oefening met verschillende opschrijfopdrachten, werd het inschatten van de moeilijkheid en tijdsduur van een bepaalde activiteit geoefend. Tijdens een andere trainingsdag werd het inschatten van user stories herhaald door pokeren.

Scrum in theorie
De theorie achter scrum leren, was één van mijn doelen voor deze training. Dat kwam dan ook ruimschoots aan bod, met de aanpak en kenmerken van scrum en agile, rollen binnen een scrumteam en fases in het scrumproces. Hieronder een samenvatting van deze theorie.

Rollen binnen een scrumteam

Scrummaster

 • Is er (dedicated) voor het team
 • Lost obstakels op
 • Bewaakt het (scrum)proces
 • Faciliteert als procesbegeleider
 • Veranderaar

Productowner

 • Volledig gecommitteerd
 • Verantwoordelijk voor ROI (mandaat)
 • Stelt prioriteiten vast
 • Tussenpersoon tussen scrumteam en klant (link met buitenwereld)
 • Keurt oplevering goed of af

Teamlid

 • Volledig gecommitteerd
 • Multidisciplinair (meerdere functies)
 • Zelforganiserend en onderling vertrouwen
 • Enthousiast en doet al het werk
 • Demonstreert het resultaat aan de productowner

Het scrumproces

 • Sprintplanning 1: product backlog (requirements)
 • Sprintplanning 2: sprint backlog (prioritering)
 • Daily stand-up meeting: ieder teamlid benoemt kort deze drie onderwerpen: done, to do, knelpunten
 • Sprint review: voortgang op inhoud
 • Sprint retrospective: terugkijken op de werkwijze van het scrumteam

Andere termen die werden behandeld: backlog, sprint, user story, story points, planning poker, definition of done (d.o.d.), scrumboard, burn down chart, scrum of scrums (s.o.s.), agile en andere methoden van projectmanagement.

Scrum in de praktijk met Lego
Tijdens de laatste trainingsdag hebben we met een gave opdracht in de praktijk ervaren hoe scrum werkt. De docent nam de rol van klant op zich en alle cursisten werden in twee scrumteams verdeeld, waarbij in beide teams een productowner en scrummaster werd benoemd. Het doel was om een stad van Lego te bouwen, aan de hand van de requirements van de klant en volgens de scrummethode. Compleet met backlog, user stories met prioritering en meerdere sprints, waarbij user stories ook nog afhankelijkheden van elkaar hadden. Zo moest er eerst een brug worden gebouwd voordat de teams met elkaar konden overleggen (afhankelijkheid), was het na overleg met de klant pas duidelijk hoe een huis, school, ziekenhuis of winkelcentrum eruit hoort te zien (requirement) en kon de klant tussendoor controleren zodra iets was gebouwd (oplevering). Herkenbare situaties vanaf de werkvloer en erg leuk om op deze manier met scrum bezig te zijn!