In drie delen beschrijf ik “de grootste uitdaging die ik ben tegengekomen bij het migreren binnen SharePoint”. Deel 1 van dit drieluik gaat vooral over mijn ervaringen met migratietrajecten. In deel 2 beschrijf ik de problemen die ik ben tegengekomen en de oplossing wordt in het laatste deel gegeven.

 

SharePoint in het kort
SharePoint is een geavanceerd Content Management Systeem (CMS) van Microsoft. De structuur van SharePoint is opgebouwd uit:

  • sites (bestaat o.a. uit subsites)
  • subsites (bestaat o.a. uit pagina’s, documenten en afbeeldingen)
  • pagina’s (bestaat o.a. uit een paginatemplate, webonderdelen en content)

SharePoint in theorie
Dankzij cursussen SharePoint heb ik theoretische kennis opgedaan met het CMS. Zowel de Fundamentals als Advanced heb ik afgerond. Het bezoek aan Congres SharePoint heeft hier ook aan bijgedragen. Meer over deze cursussen en de theorie in een blogpost over SharePoint.

Praktijkervaring met migratietrajecten
Ook in de praktijk heb ik SharePoint veelvuldig gebruikt. Inmiddels heb ik ervaring met meerdere migratietrajecten van websites:

De eerste drie projecten hadden gemeen dat er werd overgegaan op een nieuw CMS. Dit zie ik als groot voordeel want hierdoor kon alles vanaf het nulpunt worden opgebouwd. Bij de contentmigratie binnen dezelfde SharePoint omgeving, kán je tegen de nodige problemen/uitdagingen aanlopen…

Meer over deze uitdagingen in deel 2.