Scrum voor studenten

Scrum voor studenten is het vijfde deel van deze reeks. Want scrum wordt allang niet meer alleen toegepast bij de ontwikkeling van software.

Scrum voor studenten

In deze reeks verscheen eerder “Scrum voor kinderen”, “Scrum voor bejaarden”, “Scrum voor thuis” en “Scrum voor directeuren”. Dit artikel over scrum voor studenten toont hoe scrum succesvol wordt toegepast in het onderwijs.

Studenten aan het stuur met eduScrum

eduScrum is een bewerking van scrum voor het onderwijs. Dit geldt zowel voor leerlingen in het basisonderwijs als studenten op hogescholen. Dit artikel had dan ook over scrum voor scholieren kunnen gaan. Andere vormen naast eduScrum die ik ben tegengekomen, zijn Agile onderwijs van Stichting leerKRACHT en Scrum@school. Dit artikel richt zich vooral op eduScrum. In het kort is eduScrum een actieve samenwerkingsvorm, waarmee studenten in teams opdrachten maken volgens een vast ritme en zij eigenaar worden van hun eigen leerproces.

Binnen een traditionele lessituatie bepaalt de docent wat er wordt geleerd, hoe er wordt geleerd, de kwaliteit én het tempo van de stof. De studenten werken vooral alleen. Bij eduScrum bepaalt de docent wat er wordt geleerd, maar bepalen de studenten hoe er wordt geleerd en zij bepalen zelf het tempo. Gezamenlijk bepalen docent en studenten de kwaliteit. De studenten werken hierbij samen.

eduScrumgids als Scrum Guide

Er is zelfs een eduScrumgids (PDF) met “de regels van het spel”. Hierin worden alle rollen, ceremonies en artifacten benoemd en dit vertoont opvallend veel overeenkomsten met de Scrum Guide. Een overzicht van de verschillen(de termen):

Scrum eduScrum
Roles Rollen
Development Team Leerlingenteam
Product Owner Product Owner
Scrum Master eduScrummaster
Events Ceremonies
Sprint Sprint
Sprint Planning Sprint Planningsbijeenkomst
Daily Scrum Stand Up
Sprint Retrospective Sprint Retrospective
Sprint Review Sprint Review
Artifacts Artifacten
Product Backlog Product Backlog
Sprint Backlog De “Flap” (Scrum Board)
Increment Opdrachten en taken

Scrum rollen van docent en studenten

De docent neemt de rol van Product Owner op zich. Hij bepaalt de Product Backlog met tussendoelen en einddoelen. De studenten hebben de scrumrol Development Team, die bij eduScrum Leerlingenteam wordt genoemd. Zij bepalen de planning, de taakverdeling en Definition of Done (wanneer is iets af) én de Definition of Fun (wat hebben ze nodig om plezier te hebben tijdens het werken). Binnen het Leerlingenteam vervult één van de leden de rol van eduScrummaster: een “dienende en coachende leider” die ervoor zorgt dat het team optimaal kan presteren zonder boven het team te staan.

Jeff Sutherland over eduScrum

In onderstaande video vertelt Jeff Sutherland, schrijver van de Scrum Guide, enthousiast over zijn ervaringen met eduScrum. Bekijk ook meer video’s over eduScrum.

 

Presentaties over eduScrum

Eén van de redenen om dit artikel te schrijven, is dat ik tweemaal een presentatie heb bijgewoond over scrum in het onderwijs. Bij Scrum Event 2016 schreef ik daar dit over:

Scrum in het onderwijs met Definition Of Fun

In het onderwijs wordt ook scrum gebruikt: eduScrum. In blokken van acht weken komen alle facetten van scrum aan bod, inclusief sprintplanning en retrospective. De docent heeft de rol van Product Owner en bepaalt daarmee de toetsinhoud. De rest (het proces) is aan de studenten. Zij plannen dus zelf de lesstof in en hoe de D.O.D. wordt bereikt. Gaaf, ik wou dat dit in mijn studententijd werd gedaan! Wat ik een mooie toevoeging vond, is de Definition Of Fun. Dit is meer dan alleen afspreken wanneer er bier wordt gedronken. Ook teamafspraken over hoe het leuk blijft om bezig te zijn, worden hierin opgenomen.

Blog Scrum Event 2016

Een jaar later volgde er weer een presentatie op Scrum Event 2017:

Scrummen op een hogeschool

Een andere interessante keynote sessie ging over scrum in het onderwijs. Vorig jaar werd eduScrum gepresenteerd, met de plannen om scrum te implementeren op een hogeschool. Nu werd er teruggekeken op dat afgelopen jaar, waarbij er vooral een aantal wijzigingen zijn aangebracht omdat ze tegen bepaalde zaken aanliepen. Een van de agile waarden (het inspelen op verandering verkiezen boven het volgen van een plan) kwam hier duidelijk naar voren. Gaaf om te zien dat scrum ook werkt in een totaal ander vakgebied dan softwareontwikkeling.

Blog Scrum Event 2017

Scrum voor studenten succesvol

Scrum in het onderwijs werkt: “eduScrum maakt studenten nieuwsgieriger“. Uit dat artikel blijkt dat groepen studenten die werken met eduScrum op alle gebieden beter scoren. Meer weten over scrum voor studenten? Tijdens Scrum Event 2018 staat er weer een update op het programma: “Wat betekent agile onderwijs en hoe helpt een aanpak zoals scrum bij het aanleren van vaardigheden die je nodig hebt om je in een snel veranderende wereld te kunnen redden?”. Kijk voor meer informatie op eduscrum.nl of volg @eduscrum.

Scrum voor studenten met eduScrum

Scrum voor studenten met eduScrum.